Axel och skuldersmärtor

Axel och skuldersmärtor

De flesta axel- och skuldersmärtor kan diagnosticeras och behandlas av en kiropraktor. Vi ska även säga att just dessa smärtor är väldigt vanliga och att många lider av olika problem i dessa områden; speciellt idag då man kan koppla många orsaker till problemen till hur vi arbetar och vilka arbetsställningar många – dagligen – använder sig av.

Ensidiga ställningar i monotona rörelser kan skapa en överbelastning i axelmuskulaturen; något som i sin tur kan göra det för trång för senorna som ska – under nyckelbenet – gå fram till kulleden som sitter i axeln. Det kan i sin tur leda till inflammationer och olika åldersförändringar i både leder och senor.

Detta kan man normalt se hos personer vars arbetsställningar innebär att man sitter med sina armar framåt – exempelvis vid en dator – och där axlarna som en följd av detta hålls framåtböjda och rundade. I och med att fler har liknande arbetsuppgifter så kommer säkerligen problematiken att öka och behovet av åtgärder och behandlingar bli än mer nödvändiga i framtiden.

Vanliga diagnoser för axlar och skuldror

Vi tänkte snabbt gå igenom några av de vanliga diagnoser som brukar ställas vid axel- och skuldersmärtor.

 • Muskelsmärtor: Långvarig felbelastning i axlarna leder till att så kallade triggerpunkter bildas och det är dessa områden som gör som allra ondast. De flesta kan också relatera till den smärtan – en smärta som lyckligtvis kan behandlas på ett relativt smärtfritt och effektivt sätt hos en kiropraktor. För att beskriva smärtan måste man göra skillnad på aktiva och latenta triggerpunker. De senare ger en mindre smärta som är mer molande och som kommer vid tryck, aktivitet eller vid belastning. Detta medan en aktiv triggerpunkt kan skapa en intensiv smärta som är ihållande. Gemensamt – och viktigt – vid alla behandlingar är att avlägsna ledlåsningar i nacke och rygg; detta i syfte att återbalansera muskulaturen och därigenom också skapa ett bättre rörelsemönster. Dessa låsningar kommer i sin tur ofta från felbelastningar.
 • Akuta skador. Dessa skador komme ofta från fall eller från idrottande. Exempelvis så räknar man med att var femte skada som sker på en hockeyrink drabbar axlar. För yngre personer så är nyckelbenet det mest utsatta området; ramlar ett barn olyckligt så brukar också ett brott på nyckelbenet kunna konstateras. Yngre vuxna i sin tur brukar drabbas av skador i leden mellan nyckelben och skulderblad – detta medan personer i medelåldern normalt drabbas av skador i axelapparatens leder och senor. Äldre personer å sin sida – de drabbas mest av olika frakturer och i synnerhet gäller det kvinnor där benskörhet kan konstateras.
 • Förkalkningar. En långvarig inflammation kan skapa ärrbildningar och förkalkningar. Dessa upptäcks vid röntgen eller med hjälp av ultraljud.
 • Frusen axel. Drabbas man av frusen axel så innebär det ofta en stor smärta – en intensiv sådan. Denna smärta kommer av att ledkapseln i axelleden blivit inflammerad och den drabbar ofta personer som haft tidigare problem med axeln i fråga. Det kan även drabba personer som tidigare haft exempelvis en fraktur i överarmen. Vid frusen axel så minskar rörligheten och man får räkna med att det tar tid – ungefär 1-2 år – innan man når den normala rörligheten igen.
 • Seninflammation. En inflammation drabbar ofta den stora muskeln som stabiliserar hela axelleden. Är en – eller flera – av dessa muskler inflammerade så kan en kraftig smärta uppkomma vid exempelvis lyft eller rörelse. En annan vanlig inflammation kan drabba slemsäcken vars funktion är att smörja upp axelns rörelse.
 • Har du drabbats av en inflammation i axeln eller lider du av rena muskelsmärtor? Det finns några symptom som kan påvisa en inflammation och dessa ser ut som följer: Smärta vid lyft av armar från sida och uppåt. Smärta under natten och i synnerhet och man legat på axeln. Känner man smärta i överarmen – rakt under axeln – så kan det tyda på en inflammation. Ett annat symptom innebär att man känner en svullnad, en värme eller en ömhet i muskulaturen.

  Förebygg axelsmärtor och undvik framtida problem

  Många axelsmärtor och problem kan undvikas genom att man agerar på ett bättre sätt i vardagen. Genom att göra sig medveten kan man också förebygga problemen. Här följer några goda råd att implementera i din vardag:

  • Undvik överbelastningar.
  • Jobba inte för ensidigt i axelhöjd.
  • Räta på axlarna och tänk på hållningen.
  • Växla rörelser så ofta som möjligt.
  • Vid problem – sök snabb hjälp!

  Boka tid hos en kiropraktor

  De flesta axelsmärtor kan behandlas av en kiropraktor och varje behandling utgår från den enskilde individens besvär. En kiropraktor ser kroppen som en helhet och det innebär att dels en lokal behandling av axeln kan ske och att man samtidig behandlar nacke, rygg och skuldror i syfte att återge rörligheten.

  Dessutom så jobbar man förebyggande – dels genom rehabiliterande träning via skräddarsydda program och dels genom att hitta orsaken till problemen. En kiropraktor går på djupet och utesluter ingenting. Konkret kan det innebär att man tittar närmare på din specifika livsstil i syfte att hitta orsaken till dina axelsmärtor.