Departments Listed all our awesome departments, clinics!

Yrsel

Yrsel är en av de absolut vanligaste åkommorna och det är ett tillstånd som visar på att någonting är fel i kroppens balanssystem – något som i sin tur kan ha flera olika orsaker. Då man talar om yrsel så handlar det om en generell beskrivning av ett tillstånd och där symptom kan skilja sig från person till person. Man ska även veta att man rent medicinskt gör skillnad på yrsel och vertigo.

Yrsel uppstår då hjärnan uppfattar information om kroppens position och från våra olika sinnen som rent oförenliga. I hjärnan finns flera olika områden som både mottar och tolkar känselintryck från kroppen, från synen och från balansorganet i innerörat samt i hela rörelseapparaten. De områden som finns i våra hjärnor och som gör allt detta utgör också våra balansorgan och vid problem så känner vi således alltså yrsel.

Yrsel som i sin tur de flesta av oss har upplevt och som enklast kan beskrivas som en upplevelse av instabilitet, vinglighet, en allmän ostadighet och att det kan svartna för ögonen. Vertigo då? Ja, det är en intensivare upplevelse som kan innebära att man antingen själv upplever att man snurrar runt eller att hela omgivningen gör det. Detta i en slags karuselliknande känsla som då kallas för gyratorisk vertigo eller genom en mer gungande känsla – som på en båt – som kallas för nautisk vertigo. Där har vi alltså de symptom som förekommer vid yrsel och vid vertigo.

Vanliga orsaker till yrsel

Symptom är en sak – men vad beror yrsel på och hur kan man undvika besvären? Vi tänkte gå igenom några vanliga orsaker. Först och främst så ska vi säga att de flesta orsakerna till yrsel är direkt ofarliga. Skulle de däremot komma av exempelvis nedsatt hörsel, försämrad syn, kraftigt öronsus, svårt huvudvärk, feber eller av hjärtklappning, bröstsmärtor och föra med sig andningssvårigheter – då bör man uppsöka en läkare för vidare undersökningar. Problem kan emellertid uppkomma i flera system och här ska vi beskriva dessa lite närmare:

 • Balanscentrum i hjärnstammen och i lilla hjärnan. Så länge balanscentrum fungerar så har vi en känsla av att vi är i balans. Det är nämligen här som all information samlas, registreras och samordnas – detta från sinnesorganen i våra kroppar. Om det inte fungerar som det ska så kan också yrsel komma som ett brev på posten.
 • Synen: Om du testar att blunda så kommer du också att känna hur pass stor betydelse vår syn har för vår balans. Plötsligt är det svårt att hålla en rak kurs och det är svårt att gå utan att famla. Fokuserar du istället på en punkt längre fram så kommer promenaden i fråga att gå som en dans och yrseln försvinner.
 • Balansorganen. Våra balansorgan sitter, som sagt, i innerörat och går under namnet labyrinten. Från denna labyrint så löper balansnerven in i hjärnstammen och om ser till de vanligaste problemen i det här området så är följande exempel på sådana.
 • Cervikogen Vertigo: Detta är en yrsel som härstammar från nacken där ett samspel mellan en nedsatt funktion i nackens leder och spänningar i själva muskulaturen beskrivs som orsaken. Sker detta samspel så innebär det att nervcellerna skickar en information till hjärnan som inte stämmer – detta angående huvudets position i förhållande till resten av kroppen. Lider man av detta så kan man botas genom att få nackens leder och muskler behandlade av exempelvis en kiropraktor.
 • Kristallsjuka. I labyrintens båggångar så kan de samlas kristaller som i sin tur kan ge falska signaler om att det exempelvis snurrar runt omkring en. Dessa anfall är ofta akuta och kraftiga och de sker vanligen vid ett byte av en ställning. Dessa problem kan behandlas effektivt och tryggt hos en kiropraktor. Det handlar även en om enkel behandling.
 • Inflammation i balansnerven. En virusinfektion i öron, hals eller i bihålorna kan leda till en inflammation i balansnerven – det innebär att man, oberoende av ställning, kan uppleva yrsel av en mer ihållande karaktär. Behandlingen innebär att tiden läker såren. Normalt kan detta ta mellan 3-6 veckor.
 • Méniérs Sjukdom: Detta är en kronisk sjukdom som beskrivs som väldigt plågsam. Den är dock inte livshotande. Yrseln är väldigt intensiv och kombineras med en smärta i det drabbade örat – under anfallen så drabbas man även av en hörselnedsättning. Det finns ingen känd orsak till denna sjukdom, men några faktorer tros spela en roll: genetik, allergier, matintolerans och virus.

Nackens övre del är viktig för balanssystemet

Den översta delen av nacken spelar en väldigt viktig roll i vårt balanssystem; detta så information från leder och muskler därifrån måste vara korrekta. Vid felinformation från detta område så kommer ofta också yrsel. Utifrån hörsel och synintryck så är nacken konstruerad att följa med; hör du någonting så kommer du att vrida ditt huvud i syfte att samla information. På samma sätt så vrider vi per automatik även våra huvudet i den riktning vi ska gå.

Finns det muskelspänningar i nacken eller problem med leder i detta område så kommer dessa att påverka och rubba hela vår balans. Det – samt att balanscentrum hela tiden får nödvändig information om huvudets position kontra kroppens dito – gör att den övre delen av nacken fyller en extremt viktig funktion och att man ofta sätter in behandling där om någon drabbas av yrsel.

Träna balansen i förebyggande syfte

Man måste vara medveten om att det går att stimulera balansapparaten och genom detta också förebygga olika balansproblem. Detta genom träning och genom lämpliga aktiviteter. Balanssystemet behöver träning på samma sätt som muskler, skelett och leder på andra delar av kroppen behöver det. Om denna träning uteblir så kan också balansen försämras avsevärt. Särskilt vid hög ålder.

Om något område skulle tappa funktionalitet – eller skadas – så kan andra delar av systemet kliva in och kompensera tappet; detta förutsätter emellertid träning och övning.

Balansbrädor, pilatesbollar och andra redskap rekommenderas i sammanhanget och själva mängden av träning – samt vilken typ – kommer exempelvis en kiropraktor att skräddarsy utifrån graden av dina symptom. Klart står åtminstone att flera av de fallolyckor som kommit som en följd av yrsel skulle kunnat undvikas genom balansträning.

En kiropraktor behandlar yrsel

Yrsel kan med fördel behandlas av en kiropraktor – givet naturligtvis vilken typ av yrsel det handlar om. Steg ett är därför att kiropraktorn i fråga undersöker kroppen i syfte att utesluta vissa orsaker som bäst behandlas av någon annan kunnig person inom vår sjukvård. Skulle yrseln kunna härledas till exempelvis problem med nacke – som är vanligt – så kan behandling sättas in och där kiropraktorn även försöker komma till bukt med orsakerna i syfte att minimera risken för framtida återfall.

Normalt så använder en kiropraktor sina händer och där en rad olika tekniker och metoder sätts in för att ge dig normal balans igen. Vi nämnde att du ska slippa framtida problem; det innebär dels behandlingar – men även exempelvis skräddarsydda träningsprogram i ett mer rehabiliterande syfte. En kiropraktor ser kroppen som en helhet och det tänket leder ofta till mer effektiva behandlingar vid yrsel.

Smärta i bröstryggen

Idag kan man se att våra arbeten påverkar vår fysiska status och att de mer stillasittande jobben också kommer med negativa aspekter. Smärta mellan skulderbladen är ett typiskt exempel på detta och där man se att många drabbades värk härstammar från den ställning de intar på arbetsplatsen.

Sitter man ned framför en dator med rundade axlar, stel nacke och med spända armar så kommer den onaturliga ställningen i sinom tid också leda till besvär. En smärta kan således uppkomma mellan skulderbladen och därefter sprida sig till nacke, till armar och vidare till bröstet. Det senare är en typ av smärta vi ska titta närmare på här; detta då just bröstsmärtor ofta upplevs som obehagligare än andra typer av smärtor.

Ta bröstsmärta på allvar

Upplever man en smärta i bröstet så bör man ta denna på allvar. Detta i synnerhet om man härstammar från en släkt där många hjärtinfarkter eller andra typer av hjärtsjukdomar förekommit. Detsamma om man har en livsstil som bjuder in till en ökad risk – lite motion, dålig kost, rökning, diabetes, högt blodtryck och övervikt exempelvis. Även åldern bör vägas in – är man över femtio år så ökar också riskerna. Upplever man smärta i bröstet vid sådana lägen så bör man söka hjälp av en läkare. Vi tänkte emellertid även visa på några klassiska symptom i samband med en hjärtinfarkt eller på exempelvis kärlkramp.

 • Intensiv smärta. Smärtan går ofta som ett band kring bröstet och beskrivs som både stark och pulserande.
 • Smärtan strålar: Smärtan kan även upplevas stråla ut i nacke och i armarna. Normalt på den vänstra sidan, men även den högra kan drabbas.
 • Andningssvårigheter. Man upplever att det är tungt och svårt att andas normalt. Det är ett klassiskt symptom.
 • Hög puls. Pulsen skenar och har svårt att lägga sig på en normal nivå – detta trots att man inte anstränger sig.
 • Blekhet och svettningar. Ansiktsfärgen försvinner och man får svettningar över hela kroppen samtidigt som man blir väldigt andfådd – även det är varningssignaler att ta på allvar.

Har man smärtor i bröstet och samtidigt något/några av dessa symptom så bör man i första hand – och så snart som möjligt – uppsöka en läkare. Denne kan – efter att ha uteslutit att hjärt- och kärlsjukdomar finns – därefter hänvisa till en kiropraktor för att komma tillrätta med problemen och bli kvitt smärtan.

Ligger problemet i exempelvis muskler och leder så kan definitivt en kiropraktor vara lösningen. Skulle däremot dennes undersökning visa att smärtan i bröstet kommer av exempelvis känsliga luftvägar så kan man som patient åter bli hänvisad till den traditionella sjukvården för vidare undersökningar.

Vanliga bröstsmärtor – detta kan du göra själv

Man ska, som sagt, ha respekt för bröstsmärtor. Det är faktiskt så att ungefär var femte som drabbas också har något typ av hjärtproblem. Även om det är vanligare att orsaken till smärtan beror på muskelspänningar så bör man utesluta de andra – värre – alternativen direkt. Vi tänkte här visa på några symptom som tyder på att smärtan i bröstet beror på något muskulärt eller något problem med exempelvis nerver och leder.

 • Skarpa smärtor i bröstets ena sida. Smärtan i fråga är ofta mer krampaktig.
 • Varierande smärta beroende på kroppsställning. Gör det ont då du sitter men inte då du står så tyder det på ett muskulärt problem.
 • Konstant värk i flera timmar. Håller värken i sig i flera timmar – eller till och med dagar – så tyder det på att problemet ligger i muskler och/eller leder.
 • Ömhet i bröstet. Är du öm och spänd i bröstets muskulatur så kan en kiropraktor hjälpa dig.
 • Smärtan strålar. Börjar smärtan i ryggen och strålar mot bröstet så är det ett symptom på ett muskulärt problem.

Vi ska även nämna att livsstilen kan påverka. Stress kan skapa spänningar i musklerna. likaså kan en ensidig arbetsställning påverka negativt och här kan exempelvis ett diskbråck i nacken även det leda till att smärta uppkommer i bröstet. Detsamma kan sägas om exempelvis ett revbensbrott. En sak bör sägas om denna punkt: besöker du en kiropraktor så utesluts inga av dessa varningssignaler. Detta då en kiropraktor alltid ser kroppen som en helhet och går på djupet vid varje undersökning och efterföljande behandling. Det går även att lindra smärtan på egen hand och i hemmet. Här är några tips om hur du kan göra:

 • Stretcha bröstmuskeln försiktigt och efter vad som ligger inom din smärtgräns. Gör det för ont – sluta.
 • Skulle det handla om en låsning så kan du prova att kyla med en ispåse.
 • Många upplever att varma duschar och bad har en smärtlindrande effekt – det kan du med fördel testa.
 • Tänk även på din egen andning som bör vara djup och fokuserad på att hållas lugn.

Boka tid hos en kiropraktor

Skulle du besöka en kiropraktor för dina bröstsmärtor så ligger den första uppgiften i att utesluta att smärtan kräver behandling av en läkare. Därefter så kommer behandlingen att ta fart och initieras av en grundlig undersökning. Undersökningen i fråga handlar om mer än att bara känna på din kropp och konstatera vad som är fel.

Lika mycket handlar det om att hitta orsaken till din smärta och att därigenom också vidta åtgärder som minimerar risken för återfall. Hur ser din livsstil ut, vilket arbete har du, hur ofta tränar och motionerar du? Frågor som kan leda till att du kan påverka din egen livsstil i en positiv riktning och därigenom också leva ett liv utan dessa smärtor i bröstet.

Behandlingen hos en kiropraktor sker genom en rad olika tekniker och metoder som samtliga kan återupprätta normala funktioner i muskler, leder och i nervsystemet.

Kiropraktik – en förklaring

Kiropraktik är ett primärvårdsgivande yrke vars verksamhetsområde omfattar allt från diagnostik, förebyggande åtgärder och olika behandlingar av områden av rörelseapparaten. Syftet ligger i att förbättra kroppens funktioner och genom detta bidra till ett bättre samarbete med exempelvis nervsystemet.

För en kiropraktor så är hela kroppen en helhet och till mångt och mycket så bygger också kiropraktik på att se samband och funktioner vad gäller exempelvis kroppshållning, hälsa och olika aktiviteter.

Kort sagt: har du ont i ryggen så kan en kiropraktor upptäcka orsak och samtidigt också hitta vägar som dels lindrar smärtan och dels också övningar – eller ställningar och positioner – som förebygger att smärtan ifråga återvänder. Dessa principer är de som gör kiropraktik så unikt inom primärvården.

Besvärens orsak fastställs genom en undersökning

Vi var inne på saken ovan, men vi tar det ännu en gång. En av de viktigaste åtgärderna som en kiropraktor vidtar är att undersöka orsak och verkan hos dig som patient. Du har ont – men varför känner du smärta och hur kan man bli av med den? Vid det första besöket så undersöks man som patient på olika sätt; dels neurologiskt, dels ortopediskt och dels via en inspektion samt via palpation.

Det senare är det som många förknippar med kiropraktik och det innebär att kiropraktorn använder sina händer för att känna på det skadade området. Olika palpationstekniker används och genom dessa kan man se ändrade rörelsemönster, spänningar, smärta – hur ont gör det på vissa områden? – och svullnader.

Utöver detta så kommer patientens vanor att kartläggas i syfte att nå orsaken till smärtan och därigenom också förebygga för framtiden. Det kan konkret innebära frågor om arbetssituation och ergonomi på jobbet, det kan handla om fritidsaktiviteter och om det finns någon typ av fysisk ansträngning som patienten normalt hänger sig åt. Allt detta leder till en bättre vägledning och en säkrare behandling.

Så behandlas du av en kiropraktor

Besvär och skador som orsakas av störningar i nervsystem, leder eller i muskler behandlas av en kiropraktor och där det övergripande syftet innebär att funktionen och samspelet mellan muskler, nerver och leder ska fungera optimalt eller där dessa helt enkelt måste återställas igen. En kiropraktor använder sig av olika handgrepp och där är manipulation absolut vanligast – denna manipulation kan liknas vid en justering. Även andra varianter av manuell behandling med händerna förekommer normalt.

Som vid alla typer av behandlingar så kan man inte peka och säga att du som patient kommer att bli återställd efter X antal behandlingstillfällen. Det handlar om vilken typ av skada, hur länge den funnits, var den sitter och vilken typ av kropp du har. Klart står emellertid följande: en kiropraktor kommer att göra sitt absolut yttersta för att du ska bli bra och han kommer att göra detta med framtiden i åtanke. Det innebär ett långsiktigt tänk där speciella träningsprogram skräddarsys och där du som patient genom detta förhoppningsvis kommer tillbaka i normal form – i många fall också en bättre sådan.

Vi ska även tillägga att en kiropraktor alltid inser sina begränsningar och agerar prestigelöst. Det innebär konkret att en remiss skickas till annan vårdinstans om så krävs.

Ditt ansvar för tillfrisknandet

Det långsiktiga målet som innebär att du som patient dels ska bli återställd och dels också slippa framtida besvär innebär att du ska vara beredd att dra ditt strå till stacken. Eller kortfattat: det är upp till dig att nå målen i fråga. Det innebär att du ska följa det program som kiropraktorn tagit fram och att du ska ta detta hela vägen in i mål – hur långtråkigt det än må vara.

Din kropp behöver underhållas och tas om hand på ett bättre sätt. Utöver rehabiliteringsprogram så innebär det konkret att din kost kan behöva ändras, att dina sömnvanor måste förbättras och du bör motionera mer regelbundet. Det innebär även att ergonomi sätts i centrum: hur du står, går, sitter och lever din vardag genom rörelser eller stillasittande kommer att ses över och korrigeras. För många hjälper även upprepade återbesök hos kiropraktorn.

Låter jobbigt och svårt? Se kroppen ur en annan synvinkel och dra en parallell till ett annat yrke. Du går till en tandläkare någon gång per år för undersökningar och för behandlingar. Men, utöver detta så borstar du dina tänder, du använder tandtråd, du tänker på vad du äter och dricker och allt detta skapar en balans som ger dig friskare tänder.

Samma princip går att överföra till kiropraktik: hänger du dig det träningsprogram som skapats för dig, äter sundare och motionerar bättre så kommer också din kropp och alla dess funktioner att samspela i en större harmoni – något som ger dig bättre förutsättningar för ett liv utan smärta.

Det tredje största primärvårdsyrket i Sverige

Den första kiropraktorn i vårt land öppnade sin praktik 1921. Yrket är sedan 2006 en skyddad yrkestitel, vilket innebär att endast legitimerade kiropraktorer eller de som gör sin praktik efter avslutade studier har rätt att använda titeln. Detta borgar för högre kvalitet och en högre patientsäkerhet – precis som inom alla andra legitimationsyrken inom vården.

Hur utbildar man sig till kiropraktor?

Kiropraktorutbildningen är uppdelad i två delar och sträcker sig över en tidsperiod om fem år. Beroende på vilken skola/utbildningsplats du väljer så kan innehållet och utbildningens längd variera.

De första tre åren av utbildningen fokuseras på grundvetenskapliga ämnen. Dessa omfattar anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Utbildningens andra del består av en fördjupning inom neurologi, patologi, ortopedi, radiologi, diagnostik samt även kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Denna andra del av utbildningen är till för att du som student ska få en integration av de grundvetenskapliga ämnena med de praktiska. Den avslutande delen av utbildningen består av praktisk tjänstgöring som handleds på utbildningsplatsens klinik och består av patientbehandlingar.

Vad krävs för att få en svensk legitimation?

För att erhålla en svensk legitimation krävs det att du efter genomförd utbildning genomgår en nio månaders praktiktjänstgöring vid en kiropraktormottagning. Denna tjänstgöring sker under handledning och är avlönad. Utöver detta krävs även en tre månader lång praktisk tjänstgöring på en vårdcentral eller ett sjukhus i Sverige.

Du kan läsa mer ingående om vilka utbildningar som rekommenderas på följande webbplatser:
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
European Council on Chiropractic Education
Studentum.se

Namnet då? Ja, kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att göra med händerna . Få yrkens namn är således så målande och beskrivande som just kiropraktik och hur en kiropraktor arbetar i sin profession.

Kiropraktorbehandling – så går det till

Undersökningen är steg ett

Ett besök hos en kiropraktor innebär att man som patient först och främst får förklara sina besvär och där kiropraktorn i sin tur ställer viktiga frågor som fyller ett tydligt syfte: att hitta orsaken till bekymren.

En kiropraktor ser alltid en helhetsbild vilket innebär att man vänder på varenda sten och där ovan nämnda frågor i och med detta kan komma att handla om allt från ditt arbete – vad du arbetar med, vilka positioner du normalt befinner dig i, arbetstider och belastning – och exempelvis din sjukdomshistorik eller din fysiska status i övrigt. Frågor som ger svar och en mer fysisk undersökning kan därefter ta vid – en undersökning som baseras på dig som patient besvär. Undersökningen är i sin tur uppdelad i olika faser. Områdets funktionalitet kontrolleras, likaså rörligheten och hur pass ont du har.

Kiropraktorn undersöker utöver detta även exempelvis blodtryck och normalt så sker även en neurologisk samt en ortopedisk undersökning av dig som patient. Ett stort fokus sätts även på din förmåga att utföra vardagliga saker – lyft, gå i trappor etc – samt hur din balans och din muskelfunktion ser ut.

Som för vanliga läkare så använder sig en kiropraktor sig av ICD-10 Diagnoskoder och när diagnosen väl är ställd så kommer också att bli informerad om dels orsaken till dina besvär och hur du ska agera för att bli återställd. Att man får rätt diagnos är naturligtvis nyckeln till ett tillfrisknande och för att nå normal fysisk status igen. Gällande just diagnoser så har en kiropraktor alltså rätt att ställa sådana – något som många verkar ha missuppfattat – och liksom en läkare så för en kiropraktor även journal och har tystnadsplikt.

Behandlingen tar vid

Du har fått din diagnos och du har fått en behandlingsplan för hur du ska kunna läka ihop och fungera normalt igen. Behandlingsplanen är emellertid alltid något som du och din kiropraktor kommer att diskutera och eventuellt också modifiera. Detta då den utgår från dels din kropp och dels också från dina målsättningar.

Men, om man ser en behandling ur ett generellt och – ur kiropraktorns synvinkel – professionellt perspektiv så arbetar en kiropraktor med att behandla en kropp utifrån dess muskler och leder. Inte sällan så sker detta med händerna som verktyg . Även om flera behandlingsmetoder kan användas så är så kallad manuell behandling vanligast (och även den som de flesta förknippar med yrket kiropraktor).

En kiropraktor behandlar med händerna

En manuell behandling innebär att kiropraktorn använder händerna för en spinal manipulation; något som innebär att en led – och det närliggande området – behandlas och påverkas för att bli så funktionell som möjligt. En Spinal Manipulation är ett säkert, effektivt och snabbt sätt att komma tillrätta med problemen. Observera en sak i sammanhanget: Spinal Manipulation har ingenting att göra med olika manipulationsbehandlingar. Tyvärr är detta en vanlig missuppfattning som florerar hos folk i gemen.

Utöver spinal manipulation då – vad kan du som patient förvänta dig av din kiropraktor och vilka andra behandlingsmetoder är vanligt förekommande? Skulle din åkomma behöva andra behandlingsformer – eller om du som patient skulle ha önskemål om alternativ – så brukar dessa normalt erbjudas: ledmobilisering, nervmobilisering, stötvågsterapi och/eller nålbehandling.

Vad du kan göra för att bli återställd

En annan viktig del av behandlingen är den informativa. Din smärta och dina besvär kommer av en anledning. Det innebär att din kiropraktor kan ge goda råd som kan förhindra framtida problem från att uppkomma. Hur ser det ut på din arbetsplats, vilka ställningar kan fungera bättre.

Kunskap om ergonomi och att ge information om hur du som patient ska förhålla dig till ditt besvär i vardagen är en viktig del i en kiropraktors yrkesroll. Här ska även nämnas att en kiropraktor kan ge goda råd om kost samt sammanställa exempelvis träningsprogram som gör att dina muskler och leder fungerar på ett optimalt sätt igen.

Problemen kvarstår eller återkommer?

Om du skulle uppleva att problematiken kvarstår, att den förvärras eller att problemen kommer tillbaka så kan kiropraktorn remittera dig till annan vårdinstans som exempelvis en läkare på vårdcentralen eller för att utföra en röntgen. Likaså om kiropraktorn gör en bedömning om att du får bättre vård/undersökning där. Det ligger således ingen prestige i yrkesrollen på det sättet att en kiropraktor anser sig kunna lösa alla typer av fysiska besvär.

Huvudvärk

Huvudvärk är något som de flesta av oss kan relatera till och vet hur pass mycket denna åkomma kan komma att påverka vardagen. Flera människor lider emellertid av huvudvärk som är återkommande och som därigenom också är värd att ta på ett större allvar.

Det talande för huvudvärk är att sådan ofta följs av andra symptom såsom exempelvis trötthet, illamående, orkeslöshet och svårigheter att koncentrera sig.

Om huvudvärken är av det mer återkommande slaget så ser man ofta att drabbade personer visar tecken på håglöshet, irritation eller där till och med depressioner förekommer.

Huvudvärk signalerar att något är fel

För att förstå vad huvudvärk egentligen innebär så måste man vara medveten om att det finns flera olika typer – som samtliga har olika orsaker och som faktiskt också kan, så att säga, gå in i varandra. Det som kanske börjar som en vanlig spänningshuvudvärk – som en direkt följ av exempelvis hög fysisk ansträngning eller en högre psykisk belastning – och där denna värk sedan följs av en nackhuvudvärk (förutsatt att man inte agerar i syfte att motverka smärtan). Nackhuvudvärken kan därefter ändra form och förvandlas till ren migrän.

Tilläggas ska även det faktum att en självmedicinering av spänningshuvudvärk kan leda till så kallad läkemedelsutlöst huvudvärk – ett tillstånd som kan beskrivas som en kronisk spänningshuvudvärk. Det innebär således att de läkemedel som används i syfte att lindra spänningshuvudvärk till slut blir boven i dramat och en utlösare till en mer kronisk värk.

Hur farligt är det då med huvudvärk? Som sagt, de flesta kan relatera och för de flesta så räcker det med att vila, kanske ta ett läkemedel och rida ut stormen. Huvudvärk kommer sällan av någon underliggande sjukdom. Men, man ska emellertid alltid ta ihållande huvudvärk på allvar – i synnerhet om det handlar om kraftig sådan. Barn och huvudvärk hos dessa ska man också behandla med ett större allvar. Likaså om det handlar om en frisk person som plötsligt drabbas av återkommande huvudvärk och som aldrig tidigare haft den problematiken.

Vanliga typer av huvudvärk och symptom på dessa

Spänningshuvudvärk: Den vanligaste typen av huvudvärk. Spänningshuvudvärk kan även kallas för stresshuvudvärk och några vanliga symptom är följande: Spänningar och smärta på båda sidorna av huvudet. Det börjar som en smärta i nacken och skuldrorna för att sedan sprida sig till bakhuvudet och sedan vidare till pannan – en målande beskrivning av spänningshuvudvärk är att tänka sig att ett band spänns åt kring huvudet. Spänningshuvudvärk kommer ofta utan förvarning och normalt så drabbas man heller inte av något illamående.

Nackhuvudvärk (Cervikogen Huvudvärk): Den vanligaste orsaken till nackhuvudvärk är att låsningar bildas i nacken. Dessa kan förvärras vid rörelser eller ställningar av nacken som är av det mer ovanliga slaget. Synrubbningar är vanliga varningssignaler att reagera på och som talar om att nackhuvudvärk är i nära antågande. Ser man blixtar, flimmer eller prickar framför ögonen så bör man vidta åtgärder i ett förebyggande syfte. Smärtan kan beskrivas som pulserande och, till skillnad från spänningshuvudvärk, så känns den normal enbart på ena sidan av huvudet. Den smärta som uppkommer är mycket intensiv och den kan nå ytterligare nivåer av fysisk ansträngning. Inte sällan så drabbas man av illamående och blir känslig för både ljus- och ljud då nackhuvudvärken sätter in.

Migrän: Migrän är en kronisk – och ärftlig – typ av huvudvärk som ger en smärtsam och intensiv, pulserande värk. De som drabbas av migränanfall mår ofta illa och blir extremt känsliga för ljus, ljud och lukter. Ett migränanfall kan hålla i sig i allt från några timmar till ett par dygn. Orsaken är att blodkärlen runt hjärnan svullnar upp och blir mer smärtkänsliga, Tyvärr finns det fortfarande ingen förklaring till varför detta sker hos vissa personer, men däremot har man kunnat se vissa utlösare såsom stress, rödvin, rökning, starka ostar och olika typer av citrusfrukter.

Läkemedelsutlöst huvudvärk. Denna typ är faktiskt den tredje vanligaste sorten inom primärvården i Sverige. Som vi ovan nämnt så handlar det om att ett intag av läkemedel (i syfte att lindra spänningshuvudvärk) förvandlas till ett kronisk tillstånd. Symptomen är varierande och aningen diffusa. Många beskriver det som en blandning av migrän och spänningshuvudvärk, men där värken känns redan vid uppvaknandet på morgonen.

Andra orsaker till huvudvärk kan vara: Menstruation, hjärnskakning, högt blodtryck, infektioner med feber, förgiftning eller hjärntumör. En huvudvärk av den mer ovanliga sorten är Hortons Symtom – en åkomma som endast drabbar män – och där man som drabbad blir invalidiserad.

Förebygg och bli av med din huvudvärk

Hur vi lever påverkar i allra högsta grad risken för att drabbas av huvudvärk i någon form och genom att aktivt ändra vanor så kan man också bryta onda cirklar. Genom att exempelvis motionera mer regelbundet, sova och äta bättre så kan man slippa se sig själv drabbas.

Stress är en stor faktor som ständigt växer i västvärlden. Stressa av och du kommer att se en markant skillnad. God fysik är en annan nyckel för att slippa drabbas. Skulle det handla om läkemedelsutlöst huvudvärk så är rådet att trappa ned på intaget successivt för att sedan helt sluta efter några veckor. Det gör skillnad.

Kiropraktisk hjälp kan göra nytta

Flera personer vittnar om att ett – eller flera – besök hos en kiropraktor lindrat huvudvärk – och i många fall helt motverkat sådan. En kiropraktor ser kroppen som en helhet och det innebär att exempelvis livsstilsfaktorer också vävs in i bedömningen om varför huvudvärken uppkommer.

Vid det första besöket så sätter en kiropraktor alltid stor vikt vid att bedöma om huruvida han kan hjälpa eller om det krävs någon annan typ av expertis – eller en kombination. Det kan innebära att kiropraktorn rekommenderar personer med högt blodtryck att söka hjälp vid exempelvis primärvården; där kan kiropraktorn även remittera. Huvudsakligen så arbetar en kiropraktor med sina händer och där en rad olika metoder och tekniker används i syfte att förbättra muskler, leder, bindväv och nervsystem – något som också innebär att smärtan kan lindras. Rehabilitering och skräddarsydda program och övningar för varje patient tas ofta fram.

Det man normalt kan säga är att personer som drabbas av återkommande problem med huvudvärk ofta mår bättre av regelbundna besök hos en kiropraktor än att hänge sig åt ett långvarigt bruk av olika läkemedel – något som naturligtvis förklaras av risken av att drabbas av läkemedelsutlöst huvudvärk av en kronisk karaktär. Det finns definitivt ett värde i att besöka en kiropraktor om man drabbas av huvudvärk vid olika tillfällen i livet.

Ischias och Ryggbesvär

Ischiasnerven är egentligen en samling av flertalet nervtrådar som gemensamt försörjer olika strukturer såsom leder, muskler, ledband, blodkärl och hud. Emellertid så brukar man samla alla dessa nervtrådar under namnet ischiasnerven och denna är också den största nerven som finns i våra kroppar; en nerv som löper från nedre delen av ländryggen, via bäckenet, sätet och baksidan av låret ända ner till tåspetsarna.

Om ischiasnerven blir inflammerad, irriterad eller kommer i kläm så kan smärtor, muskelsvaghet eller domningar uppkomma i benen. Det är något som går under benämningen Ischias. Hur kan man då veta att det är just ischias som man drabbats av av och ingenting annat? Det finns några symptom som tydligt indikerar ischias. Vi ger några exempel:

 • Smärta vid baksidan av låret längs med ischiasnerven som sträcker sig ändå ner till tårna – detta via underbenet.
 • En känsla av sockerdricka i benet och/eller foten; något som kan liknas vid små strålningar eller en domnande känsla.
 • En skarp och definierbar smärta inne i benet. Detta kan av många upplevas som en elektrisk stöt medan andra mer liknar den som en intensiv kramp.
 • Stora svårigheter att gå på tå eller på hälarna. Detta som en följd av att foten och underbenet blivit svagare. Det kan i sin tur leda till att många drabbade haltar lite lätt och att man går mer framåtlutad än normalt. Inte ovanligt är att många som drabbas av ischias även blir lite krokig i ryggen.
 • Svårigheter att sträcka ut foten helt. Vid en neurologisk undersökning så kan många drabbade av ischias få beskedet att någon av reflexerna är försvagade – eller till och med försvunna. Det kan även förekomma att man får minskad kraft i vissa muskelgrupper samt att nedsatt känsel i huden kan konstateras på vissa områden.

Hur vanligt är ischias och vilka ligger i riskzonen?

Ischias är inte ovanligt – långt därifrån. Man brukar uppskatta att mellan 5-10 % av alla som söker vård för ryggsmärtor har ischias. Här ska man tillägga att konvalescens och rehabilitering tar lång tid – normalt ungefär tre månader utan operation. Vid den tiden är sjukskrivning inte ovanlig. Operation är inte vanligt vid ischias – man ser att ungefär fem procent av de drabbade får, så att säga, lägga sig under kniven.

Gör ischias ont då? Ja, den långa sjukskrivningen som många drabbade tvingas till kommer inte av någon slump. Ischias kan göra extremt ont. Tilläggas bör att det finns en särskild riskgrupp som visat sig drabbas av ischias i en högre grad: gravida kvinnor.

Falsk ischias är vanligare än ischias

Ibland kan kan man höra vanliga privatpersoner diagnosticera sig själva med ischias. Den diagnosen stämmer sällan överens med verkligheten. Men, det innebär inte att de är helt ute och cyklar. I många fall har de drabbats av så kallad falsk ischias – Ischialgi – som ger liknande symptom i form av smärtor i benen.

Orsaken till falsk ischias ligger emellertid i att muskler och leder kring ländryggen, bäcken och höftbenet blivit inflammerade eller irriterade. Ischias är, som sagt, något som härstammar från ischiasnerven; den falska ischiasen kommer från muskulära skador. Den brukar heller inte opereras, utan blir ofta bra efter att den drabbade börjat besöka en kiropraktor på regelbunden basis. Några orsaker till falsk ischias ser ut som följer:

 • Ledlåsningar i korsryggen eller i bäcken.
 • Muskelknutar i rygg och/eller sätesmusklerna.
 • Skador mellan två kotor i disken.
 • De symptom som brukar signalera falsk ischias kan handla om allt från smärtor som strålar från rygg till säte och lår – men som aldrig sträcker sig nedanför knäet (väldigt sällan är ett bättre ord). Vissa drabbas av molande smärta som kan vara svårt att peka ut exakt var den sitter. Andra kan peka på att smärtan kommer intensivt och vissa säger att den är mer av det milda slaget. Har man falsk ischias så påverkas inte reflexerna och man drabbas heller inte av några förlamningar.
 • Ska jag söka hjälp för min ischias?

  Det korta svaret på rubriken fråga är ja. Du ska definitivt söka hjälp om du känner att smärtorna börjar vandra ner i dina ben; en snabb – och korrekt – ställd diagnos från en kiropraktor kan förkorta sjukdomsförloppet. Förutsatt naturligtvis att kiropraktorn tillåts sätta in behandling så snart som möjligt också.

  Som vi tidigare nämnt så är operation ovanlig – endast fem personer av hundra opereras för ischias – och för att en sådan ska anses som det bästa alternativet så ska man ha outhärdliga smärtor som inte ger med sig och man ska löpa risk för muskelförsvagningar i benen och fötterna. Då kan kiropraktorn snabbt remittera till en läkare för en operation. Har man som patient problem med urinering så brukar kiropraktorn direkt skicka en remiss vidare till läkare för operation av ischias.

  Diskbråck kan behandlas

  Diskbråck och ischias brukar ofta sammankopplas och visst finns det ett samband mellan dessa två åkommor. Men, ett diskbråck behöver inte innebära att ischias utvecklas och mans kan även tillägga att ett diskbråck i sig är relativt ofarligt och att det är en problem som kan behandlas och förebyggas. Numera så operation av diskbråck ganska ovanliga. Istället så ser man till att vidta andra åtgärder för att bli bättre.

  Buktande diskar och mindre diskbråck är definitivt inte ovanliga att se – tvärtom, väldigt många drabbas och väldigt många blir också fria från de smärtor som dessa åkommor kan föra med sig. Hur? Ja, här följer några tips som kan hjälpa:

  • Kyla. Lägg en ispåse vid ländryggen och låt den ligga i ungefär 10-15 minuter. Upprepa detta 3-4 gånger.
  • Stå upp. Ju mer man kan stå desto bättre är det. Sitter man så kommer ett tryck över diskarna att uppkomma.
  • Ligg på rygg med benen i högläge. Försök att ligga på ett hårt underlag. Kombinationen golv och stol är ingen dum idé.
  • Hitta rörelser som hjälper. Ett individuellt tips. Vissa upplever att smärtan i benen minskar om man lägger sig på mage på golvet och där man långsamt böjer ryggen bakåt. Fungerar detta så bör man också upprepa denna övning några gånger.
  • Rörelse. Felet många gör är att man låter smärtan hindra en från att gå. Förståeligt – men fel. Man ska försöka hålla sig i rörelse så mycket som möjligt. Det kan innebära en enkel promenad runt det egna huset eller bara några steg i vardagsrummet.
  • Massage av lår, säte och underben brukar lindra smärtan. Likaså rörelse på tår och anklar, det senare för att öka blodcirkulationen.
  • En viktig punkt: Förebygg! Den viktigaste åtgärden för att slippa diskbråck och ischias är att tänka sig för bättre. Det innebär konkret att man ska motionera och upprätthålla ryggens muskulatur. Rörelse, promenader, träning och så vidare är samtliga ingredienser till att hålla sig frisk. Och: inga tunga lyft – använd det sunda förnuftet. Du imponerar inte på någon om du gör dig illa vid exempelvis ett tungt marklyft på gymmet.
  • Vad gör en kiropraktor vid ischias?

   En kiropraktor avgör först och främst om du har ischias eller falsk ischias och därefter så tar han/hon fram en lämplig behandlingsform. Syftet med behandlingarna är att återställa en normal ledfunktion och att minska den smärta som inflammationen fört med sig. Normalt så arbetar en kiropraktor utifrån ett helhetstänk där han/hon genom en rad olika tekniker och metoder kan återställa alla funktioner i leder, bindväv, nervsystem och muskler.

   En kiropraktor arbetar nästan uteslutande med sina händer som verktyg och det gör att behandlingen upplevs som tryggare – detta oavsett om man lider av ischias, falsk ischias eller av diskbråck. En upplevelse som också är att anse som korrekt: rätt behandling av rätt kiropraktor kan göra underverk.

Migrän

Migrän är en typ av huvudvärk som många lider av och som säkerligen håller flertalet svenskar hemma från arbetet. Här ska vi även säga att det finns ett stort mörkertal. Många har fått diagnosen migrän av en läkare – men förmodligen så har lika många lidit sig igenom värken utan att veta att det handlat om just migrän.

Varför drabbas då så pass många av denna typ av huvudvärk? Därom tvistar de lärde. Det finns ännu inget direkt svar på denna fråga, men det finns trots allt en hel del samlad kunskap där mycket tyder på att arv, fysiska- och kroppsliga egenskaper samt detaljer och omständigheter i närmiljön spelar en stor roll. Anfallen däremot – de beror på biokemiska reaktioner i nervsystemet. Detta i den del av hjärnan som reglerar blodcirkulationen.

Det finns två typer av migrän. Den klassiska migränen och den som kommer utan någon förvarning (ordet aura brukar även användas) – den kallas för vanlig migrän. Klassisk migrän kommer alltså med vissa varningssignaler innan, vanlig migrän gör det inte.

Vanliga symptom på migrän

Ett migränanfall kan skilja sig väldigt beroende på vem som drabbas. Det kan innebära att en person drabbas av intensiva smärtor under en kort period, detta medan en annan får ett migränanfall som innebär svåra smärtor i två- till tre dygn. De flesta anfall föregås av varningssignaler och således är det den klassiska migränen som är vanligast. Även dessa signaler – aura – är individuella, men några mönster går att skönja.

Klassisk Migrän i tre faser

 • Flimmer framför ögonen. Många upplever att ett anfall föregås av att ljusblixtar och flimmer syns framför ögonen. Det innebär att anfallet startat och startskottet innebär att hjärnans blodådror drar ihop sig i ungefär femton-tjugo minuter. Vissa kan även se tecken som innebär att stickningar känns i armen, att man domnar i fötter och ben, att man mår så illa att man kräks eller att man känner viss förlamning. Det är heller inte ovanligt att man känner oro och drabbas av hjärtklappning.
 • Kraftig smärta i huvudet. Smärtan känns hos många som allra värst vid tinningarna, pannan eller bakom huvudet. Märk väl: det handlar om att en sida av huvudet drabbas.
 • Långvarighet. Som sagt, det är väldigt individuellt hur länge ett anfall varar. För vissa är det över redan efter några timmar, detta medan andra får ett anfall som håller i dig i flera dagar. Oavsett vilket så brukar man bli väldigt känslig för ljus efteråt och man kan även känna av både illamående och ha svårt med balansen.

Vanlig migrän signalerar ej

Vanlig migrän brukar normalt komma utan förvarning. Smärtan brukar beskrivas som jämnare fördelad – och ofta ensidig, på ena sidan av huvudet. Det är mindre vanligt att illamående uppstår vid en vanlig migrän än vid klassisk migrän. Samma känslighet mot ljus och ljud brukar dock visa sig för den drabbade.

Kan jag förebygga migrän?

Ja, det finns vissa åtgärder att vidta som kan förebygga migränanfall. I och med att migrän skiljer sig från person till person så kan man emellertid inte peka på att en åtgärd kommer att fungera för alla. Man kan dock prova sig fram och förhoppningsvis hitta den väg som avleder anfallen. Här kommer några tips:

 • Hitta rutiner. Försök att stiga upp samma tid oavsett vilken dag i veckan det handlar om. God sömn är en förutsättning för att slippa migränanfall. Skulle du sovit dåligt en natt så är ofta en powernap mitt på dagen bättre än en rejäl sovmorgon.
 • Undvik mat och dryck som brukar ge attacker. Vissa reagerar på rött vin och starka ostar. Undvik detta i den mån det är möjligt.
 • Solglasögon. Att använda solglasögon i syfte att skärma av starkt ljus har visat sig vara fungerande för många.
 • Aktiv- och passiv rökning samt parfymer. Försök att undvika att sätta dig i situationer där starka dofter kan förekomma. Rökning – både aktiv och passiv sådan – kan utlösa migränanfall så det bör också undvikas.

Så kan du lindra attackens styrka

Om du skulle drabbas av ett migränanfall så finns det några åtgärder som kan lindra smärtan. Att lägga sig i ett mörkt och svalt rum brukar fungera. Likaså att kyla pannan. Många anser att en liggande ställning lindrar smärtan. Det är dock ytterst individuellt då andra drabbade anser att en mer sittande ställning ger mer smärtlindring.

Det finns även mediciner som kan hjälpa. Dessa finns som nässpray och som stolpiller om du – liksom många andra drabbade – skulle ha problem med illamående och uppstötningar i samband med migränanfall.

h3> Kan en kiropraktor hjälpa?

Att besöka en kiropraktor vid regelbundna och återkommande migränanfall kan definitivt göra skillnad till det bättre. Personer med dessa besvär har vittnat om att både mängden av anfall och intensitetet vid dessa reducerats kraftigt efter regelbunden behandling hos en kiropraktor.

En kiropraktor går ofta på djupet och undersöker alla delar av en persons hälsa och vardag i syfte att kunna avhjälpa återkommande attacker. Det kan innebära att man hittar de utlösande faktorerna och att man därigenom också kan börja arbeta i ett förebyggande syfte – oavsett om faktorerna i fråga är muskulära, sitter i lederna eller om det handlar om den egna livsstilen. En kiropraktor kan definitivt vara lösningen på problemen med migrän.

Nacksmärtor och nackspärr

Ser man till de patienter som söker sig till en kiropraktor så har nära nog hälften av dessa sökt sig till mottagningen i syfte att komma till bukt med smärtor i nacken. Att söka hjälp för nacksmärtor är också nödvändigt sett till vilken central funktion nacken har i hela vår rörelseapparat.

Vi är helt beroende av nackens finmekanik för att kunna hålla balansen, för att orientera oss utifrån signaler såsom lukt och syn samt för att utföra mer precisa rörelser. Här ska vi direkt säga att den finmekanik vi nämnde i nacken är ytterst invecklad. Förenklat kan vi säga att det handlar om ett avancerat samspel mellan muskulatur – både känslig och djup sådan – och nerver samt leder.

Nacksmärtor kan komma i olika skepnader och ha olika orsaker, men normalt så brukar man dela in dessa i två kategorier: den akuta och den långvariga nacksmärtan. Vi förklarar vad som skiljer dessa åt genom att rada upp några vanliga orsaker till respektive nacksmärta.

 • Akut Nacksmärta: En akut nacksmärta kommer oannonserat och utan någon tydlig orsak. Vanliga symptom vid en akut nacksmärta är att nacken plötsligt kan låsa sig, att den blir styv och att man inte kan röra huvudet utan att känna smärta. Det är ofta i samband med att man vaknar på morgonen som detta märks. Smärtan i fråga är ofta koncentrerad till ett enda ställe i nacken och därigenom så vill man som drabbad också sitta absolut stilla med huvudet. Smärtan kommer alltså oannonserat, men däremot kan man säga att en akut smärta nästan alltid föregås av längre funktionsrubbningar i nackens leder eller i muskulaturen. Det gör att man således kan förebygga- och undvika akut nacksmärta genom att agera korrekt i vardagen. Detta blir lite enklare att förklara om vi radar upp några av de orsaker som normalt föreligger akuta nacksmärtor.
 • Stress. Idag så ser man att orsaken till många akuta nacksmärtor kommer av stressrelaterade orsaker. Det kan handla om intensiv koncentration på arbetet, det kan handla om buller och hög ljudvolym, det kan komma av dåliga ljusförhållanden eller som en följd av irritation.
 • Synen. Dålig syn kan leda till nacksmärtor; detta då man spänner sig för att se och därmed också indirekt spänner sin nackmuskulatur. Har du problem med en akut nacksmärta och besöker en kiropraktor så kan således denne leda problematiken till din syn och hänvisa dig till en optiker. Allt hänger ihop.
 • Statisk arbete och obekväma arbetsställningar. Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetet – något som gör att vi också bör tänka på hur vi arbetar och hur våra kroppar påverkas av arbetsuppgifterna vi utför. Nacksmärta av det akuta slaget kan ofta kopplas till arbetet och här kan man – genom korrigeringar – också komma till rätta med problematiken.
 • Drag. Luftkonditionering i bilen är skönt, men det påverkar också kroppen i allmänhet och nacken i synnerhet på ett negativt sätt. Särskilt gäller detta vid drag från ena sidan. Vi ska även säga att andra typer av drag – exempelvis från ett fönster – kan leda till akuta nacksmärtor.
 • Sömnvanor. Sover man på en för mjuk madrass, en för mjuk kudde eller en en för dålig säng i allmänhet så kan man drabbas av akut nacksmärta.

Ser man till dessa orsaker så kan man också förebygga akut nacksmärta. Det kan man däremot inte göra på samma tydliga sätt om man ser till den andra kategorin av problem med nacken – den som kallas för nackskador.

 • Nackskada. En nackskada är orsakad genom en olycka. Det kan innebära att någon gör sig illa vid exempelvis en bilkrock. Vanligt i just det sammanhanget är en så kallad whiplash-skada – pisksnärtsskada används också – som kommer av att man blir påkörd bakifrån och där huvudet kastas framåt. Är man oförberedd så tar också nacken den värsta smällen och här behöver det inte handla om några extrema hastigheter. Vanliga orsaker i övrigt är idrottande, fallolyckor och direkta slag mot huvudet eller ansiktet. Rör det sig om en misstanke om att skelettet skadats i samband med olyckan så bör man också röntgas.

Den långvariga nackskadan ger kronisk smärta

Om en nacksmärta finns i över tre månader så räknas det som en kronisk smärta och detta är allra vanligast efter någon typ av nackskada. Efter en sådan så kan man som drabbad hamna i en ond cirkel. Den kommer som en naturlig följd av rädsla; har man skadat nacken så blir man extra försiktig och undviker att röra nacken i onödan. Det kan i sin tur leda till att smärtan består. Det är också den huvudsakliga anledningen till varför man idag avråder från att använda nackkrage i samband med en akut nackskada.

Det är sällan som värken enbart sitter i nacken. Den kan sprida sig och inte sällan så ser man patienter som har smärtor mellan skulderblad, i ryggen eller i armar och axlar. Det senare i form av strålningar och ilningar. Här finns även andra exempel där exempelvis huvudvärk, domningar, ansiktssmärtor och yrsel kan komma som en följd av nacksmärta. Viss nacksmärta kan även leda till ischiasliknande symptom där intensiva smärtor kan kännas ut i armen – detta ofta i samband med att nervrötterna längst ned i nacken kommer i kläm i samband med ett diskbråck. Tillståndet i fråga kallas för cervikobrachialgi.

Allt detta leder i sin tur till en sämre sömn och därmed också en längre läkeprocess.

Boka tid hos en kiropraktor

När ska man söka hjälp och vid vilken typ av nacksmärta ska man försöka, så att säga, bita ihop? Det är svårt att svara på då allt utgår från den egna smärttröskeln. Däremot finns det definitivt några saker som man kan göra i hemmet innan man bokar tid hos en kiropraktor och som kan ge både lindring och påskynda läkeprocessen.

Innan vi ger några exempel på detta så ska vi säga att en nackskada bör kollas upp direkt och undersökas av en kiropraktor. Våra tips gäller således akut nacksmärta och här kan du med fördel prova att kyla området i fråga; det ger både lindring och dämpar eventuella inflammationer. Den egna tankekraften påverkar också; säg till dig själv att det inte gör så ont och det kommer att kännas betydligt bättre. Avslappning är också en nyckel till mindre värk och snabbare läkning. Försök att hitta så naturliga ställningar som möjligt och håll dessa även om det smärtar. Rörelse är, som sagt, också viktigt vid nacksmärta. Ju snabbare du kommer igång med att röra din nacke, desto bättre är det.

Om du skulle känna stor osäkerhet kring vad din smärta i nacken beror på så kan det vara en god idé att boka en tid hos en kiropraktor för en undersökning och behandling. Den kiropraktor du besöker kan antingen behandla dina skador/din smärta på egen hand, eller hänvisa dig vidare till en mer renodlad specialist på området.

Så går behandlingen till

En behandling hos en kiropraktor för nacksmärtor utgår från den enskilde individen och dennes problem. En kiropraktor ser kroppen som en helhet och tar fram en strategi för behandling baserat på olika faktorer såsom exempelvis livsstil, arbetsliv och fysiska förutsättningar. Det handlar om att både hitta orsak och att förebygga och genom en rad olika tekniker så kan en kiropraktor återupprätta normala funktioner i muskler, nerver och leder. Det är också av den anledningen som ett kiropraktorbesök ofta rekommenderas i samband med nacksmärtor.

En kiropraktor använder sina händer vid en behandling och är väl utbildad i nackens uppbyggnad och funktioner; det gör att han också vet vilken typ av behandling som är bäst. Det senare kan innebära att du som patient hänvisas vidare till den mer traditionella sjukvården och för mer specialiserad vård om dina nacksmärtor inte bedöms komma från exempelvis leder eller muskler. En sak står emellertid säker: ju snabbare du söker hjälp, desto bättre är dina odds att kunna återgå till en normal vardag så fort som möjligt igen. Detta påstående styrks av ny forskning på området. Sök hjälp om dina nacksmärtor kvarstår efter att du provat de tips vi ovan gått igenom.

Ont i ryggen och ryggskott

En av samhällets mest kostsamma skador handlar om ryggsmärtor och om ryggskott. Detta då åkommorna i fråga är bland de vanligaste. Som ett bevis på det senare påståendet kan vi nämna följande punkter:

 • Fyra stycken av fem möjliga har någon gång under sin livstid ont i ryggen.
 • Ungefär hälften av oss har någon gång under det senaste halvåret känt en smärta i ryggen eller visat något annat symptom.
 • I detta nu så har en av tio ryggsmärtor.

Så ser den dystra verkligheten ut, men man ska även göra skillnad på ryggont och ryggont. För många så handlar det om värk under en kortare period; värk som kan avhjälpas – antingen på egen hand eller genom att besöka en kiropraktor.

Ryggskott är ett vanligt problem – ett smärtsamt, men övergående, sådant. Drabbas man av ryggskott – akut lumbago, som det också heter – så blir man ofta snabbt bra; men man brukar också kunna drabbas upprepade gånger då man väl haft åkomman i fråga en gång. I värsta fall så kan man drabbas av ischias eller av en mer kronisk värk där återfallen sker betydligt mer återkommande. Det är emellertid inte fullt lika vanligt, tack och lov.

Förebygg dina ryggsmärtor

Varför vissa drabbas av ryggsmärtor och ryggskott mer frekvent än andra är svårt att sätta fingret på. Det handlar om en helhet där allt ifrån genetik, överbelastning, övervikt och livsstil spelar roll. Idag ser man att flera drabbas av ryggont som en följd av ett mer stillasittande liv. Jobbar man exempelvis hela dagarna framför en dator så tar också ryggen stryk och därför kan man inte trycka nog hårt på följande punkter: Byt arbetsställning och motionera regelbundet.

Det går att förebygga ryggsmärtor genom att motionera regelbundet. Det handlar inte om att träna inför något maratonlopp – det räcker gott med en halvtimmes rörelse om dagen. Gällande arbetsställning så kan vi säga att ombyte förnöjer. Prova att stå och jobba, prova att sänka- och höja stolen och ta en liten bensträckare med jämna mellanrum.

Kan man lindra smärtan på egen hand?

Det går definitivt att lindra ryggsmärta och – på ett snabbare sätt – komma tillbaka på banan igen. Vi ska gå igenom några snabba tips här nedan och som ser ut enligt följande:

 • Smärtfritt läge: Försök att hitta ett läge och en position som är smärtfri och väl där ska du försöka slappna av i ryggen. Den här positionen ska ses som själva utgångspunkten i din rehabilitering; det är från denna du ska börja dina rörelser och det är till den ställningen du återgår om smärtan blir för stor.
 • Mentalt: Tänk positivt och tänk bort smärtan.
 • Rörelse i omgångar: Försök att växla mellan rörelse och avslappning. Du behöver inte överdriva dina rörelser; det är bättre att sikta på flera korta promenader än en lång sådan och här gäller det att lyssna på kroppen. Känner du en intensiv smärta i ryggen så bör du avbryta och hitta en smärtfri position igen.
 • Smärtstillande. Rörelse är nyckeln, men smärtan kan vara i vägen. Ju snabbare du kommer i rörelse, desto bättre är det och ju snabbare går också rehabiliteringen. Du kan med fördel ta udden av smärttopparna genom vanliga värktabletter. Is och kyla hjälper också.

Boka tid hos en kiropraktor

Skulle smärtan kvarstå eller om du känner att det handlar om en mer diffus sådan – där du inte alls vet vad den beror på – så kan du med fördel boka in en tid hos en kiropraktor. Ett tips i sammanhanget är att göra detta så snart som möjligt då du genom en snabb aktion också ger dig bättre förutsättningar att läka. En kiropraktor jobbar med kroppen som en helhet och kommer i och med detta att behandla din rygg efter en noggrann utredning och undersökning.

Det handlar inte enbart om att din ryggsmärta ska försvinna – det handlar lika mycket om att dels ta reda på varför den kommit och hur du ska agera för att den inte ska komma tillbaka. En kiropraktor kan således se till hela din livssituation innan en lämplig behandling sätts in – hur arbetar du, stressar du mycket, motionerar du tillräckligt och finns det några andra faktorer att ta hänsyn till?

Detta leder till att själva behandlingen – som sker med händerna – också blir mer mer effektiv och djupgående där allt från muskler, leder och nerver behandlas i syfte att minska smärtan. Du kommer även att presenteras ett rehabiliteringsprogram som skräddarsytts efter dina förutsättningar och din livssituation. Ett besök hos en kiropraktor är ett bra sätt att slippa smärtor i ryggen och att samtidigt förhindra återkommande återfall.

Axel och skuldersmärtor

De flesta axel- och skuldersmärtor kan diagnosticeras och behandlas av en kiropraktor. Vi ska även säga att just dessa smärtor är väldigt vanliga och att många lider av olika problem i dessa områden; speciellt idag då man kan koppla många orsaker till problemen till hur vi arbetar och vilka arbetsställningar många – dagligen – använder sig av.

Ensidiga ställningar i monotona rörelser kan skapa en överbelastning i axelmuskulaturen; något som i sin tur kan göra det för trång för senorna som ska – under nyckelbenet – gå fram till kulleden som sitter i axeln. Det kan i sin tur leda till inflammationer och olika åldersförändringar i både leder och senor.

Detta kan man normalt se hos personer vars arbetsställningar innebär att man sitter med sina armar framåt – exempelvis vid en dator – och där axlarna som en följd av detta hålls framåtböjda och rundade. I och med att fler har liknande arbetsuppgifter så kommer säkerligen problematiken att öka och behovet av åtgärder och behandlingar bli än mer nödvändiga i framtiden.

Vanliga diagnoser för axlar och skuldror

Vi tänkte snabbt gå igenom några av de vanliga diagnoser som brukar ställas vid axel- och skuldersmärtor.

 • Muskelsmärtor: Långvarig felbelastning i axlarna leder till att så kallade triggerpunkter bildas och det är dessa områden som gör som allra ondast. De flesta kan också relatera till den smärtan – en smärta som lyckligtvis kan behandlas på ett relativt smärtfritt och effektivt sätt hos en kiropraktor. För att beskriva smärtan måste man göra skillnad på aktiva och latenta triggerpunker. De senare ger en mindre smärta som är mer molande och som kommer vid tryck, aktivitet eller vid belastning. Detta medan en aktiv triggerpunkt kan skapa en intensiv smärta som är ihållande. Gemensamt – och viktigt – vid alla behandlingar är att avlägsna ledlåsningar i nacke och rygg; detta i syfte att återbalansera muskulaturen och därigenom också skapa ett bättre rörelsemönster. Dessa låsningar kommer i sin tur ofta från felbelastningar.
 • Akuta skador. Dessa skador komme ofta från fall eller från idrottande. Exempelvis så räknar man med att var femte skada som sker på en hockeyrink drabbar axlar. För yngre personer så är nyckelbenet det mest utsatta området; ramlar ett barn olyckligt så brukar också ett brott på nyckelbenet kunna konstateras. Yngre vuxna i sin tur brukar drabbas av skador i leden mellan nyckelben och skulderblad – detta medan personer i medelåldern normalt drabbas av skador i axelapparatens leder och senor. Äldre personer å sin sida – de drabbas mest av olika frakturer och i synnerhet gäller det kvinnor där benskörhet kan konstateras.
 • Förkalkningar. En långvarig inflammation kan skapa ärrbildningar och förkalkningar. Dessa upptäcks vid röntgen eller med hjälp av ultraljud.
 • Frusen axel. Drabbas man av frusen axel så innebär det ofta en stor smärta – en intensiv sådan. Denna smärta kommer av att ledkapseln i axelleden blivit inflammerad och den drabbar ofta personer som haft tidigare problem med axeln i fråga. Det kan även drabba personer som tidigare haft exempelvis en fraktur i överarmen. Vid frusen axel så minskar rörligheten och man får räkna med att det tar tid – ungefär 1-2 år – innan man når den normala rörligheten igen.
 • Seninflammation. En inflammation drabbar ofta den stora muskeln som stabiliserar hela axelleden. Är en – eller flera – av dessa muskler inflammerade så kan en kraftig smärta uppkomma vid exempelvis lyft eller rörelse. En annan vanlig inflammation kan drabba slemsäcken vars funktion är att smörja upp axelns rörelse.
 • Har du drabbats av en inflammation i axeln eller lider du av rena muskelsmärtor? Det finns några symptom som kan påvisa en inflammation och dessa ser ut som följer: Smärta vid lyft av armar från sida och uppåt. Smärta under natten och i synnerhet och man legat på axeln. Känner man smärta i överarmen – rakt under axeln – så kan det tyda på en inflammation. Ett annat symptom innebär att man känner en svullnad, en värme eller en ömhet i muskulaturen.

  Förebygg axelsmärtor och undvik framtida problem

  Många axelsmärtor och problem kan undvikas genom att man agerar på ett bättre sätt i vardagen. Genom att göra sig medveten kan man också förebygga problemen. Här följer några goda råd att implementera i din vardag:

  • Undvik överbelastningar.
  • Jobba inte för ensidigt i axelhöjd.
  • Räta på axlarna och tänk på hållningen.
  • Växla rörelser så ofta som möjligt.
  • Vid problem – sök snabb hjälp!

  Boka tid hos en kiropraktor

  De flesta axelsmärtor kan behandlas av en kiropraktor och varje behandling utgår från den enskilde individens besvär. En kiropraktor ser kroppen som en helhet och det innebär att dels en lokal behandling av axeln kan ske och att man samtidig behandlar nacke, rygg och skuldror i syfte att återge rörligheten.

  Dessutom så jobbar man förebyggande – dels genom rehabiliterande träning via skräddarsydda program och dels genom att hitta orsaken till problemen. En kiropraktor går på djupet och utesluter ingenting. Konkret kan det innebär att man tittar närmare på din specifika livsstil i syfte att hitta orsaken till dina axelsmärtor.

Lyfta och bära

De flesta skador som folk söker hjälp hos en kiropraktor för kommer av fel man begår i vardagen. Fel som antingen är frukten av en längre tids felbelastning eller som kommer av en mer akut karaktär – exempelvis vid ett tungt lyft. Det vi tänkte göra här är att gå igenom några vanliga scenarion och visa på hur du ska tänka för att slippa skada dig i samband med att du genomför uppgiften i fråga. Vi börjar med just tunga lyft och här kommer några punkter som kan rädda din rygg:

 • Planera lyftet. I många fall så går en person bara fram till en kartong och lyfter denna med ren muskelkraft. Det kan gå vägen – men det kan lika gärna innebära exempelvis ett ryggskott. Man bör alltid planera ett lyft innan och tänka på hur man ska gå tillväga.
 • Bredbent och rakt framför objektet. Ställ dig med benen ganska brett isär och med kartongen (eller vad det nu än handlar om) rakt framför dig.
 • Böj knän och höfterna. Ryggen ska hållas så rak som möjligt.
 • Lyft med benen – nära kroppen. Se till att muskelkraften som används kommer från benen snarare än från – den svagare – ryggen. Då du väl lyft så ska du bära föremålet nära dig för att skona armar och axlar.
 • Ställ ned föremålet på samma sätt. Om du exempelvis lyft en kartong och ska ställa in den i bilen så kan du med fördel ställa den på kanten till bakluckan och därefter använda knäet för att skjuta i kartongen i fråga. Tänk lite smartare. Detsamma gäller om du ska ställa in tyngre matkassar i bilen.
 • Bilkörning och belastning vid däckbyte

  Bilen är något som många använder dagligen. I vissa fall så handlar det om ett arbete där man jobbar som yrkeschaufför och således sitter i ett fordon under långa timmar varje dag. Detta må låta skönt och bekvämt, men i själva verket så handlar det om någonting som kan ge stora problem på sikt.

  Det är ingen tillfällighet att många yrkeschaufförer drabbas av förslitningsskador på rygg, höfter, axlar och skuldror då arbetslivet är över. Skador som kan vara svåra att behandla och som kan vara väldigt smärtsamma i och med att de påverkar hela vardagen. Det som gäller vid bilkörning är att jobba aktivt med att förebygga dessa typer av skador. Kort sagt – oavsett om du kör bil någon gång per dag eller flera timmar i sträck varenda dag så bör du tänka på hur du sitter. Här följer några råd gällande detta:

  • Ställ in nackskydd och säte. Hitta en ställning som passar dig och din kroppsform. Se till att spara den – om det är möjligt – via förhandsval. Ställ även in speglarna så att du ser utan att behöva sträcka på din nacke.
  • Vila på rätt sätt. Att man blir trött av att köra bil är ingen hemlighet. Felet många gör är att man vilar kroppen på fel sätt. Man kanske lägger armarna över ratten och detta leder till att man måste vinkla huvudet bakåt för att se vägen framför – och bakom – sig. Detta gör att nacken och ryggen spänns och att man därigenom också får värk. Det är alltid bättre att stanna bilen och ta en liten bensträckare vid trötthet i kroppen. Som alltid dock: tänk på att trötthet i huvudet är en ren livsfara i samband med bilkörning.
  • Ta dig in och ut ur lastbilen. För lastbilar så finns det steg att använda då man ska kliva in- eller ta sig ur fordonet. De finns där av en anledning. Om man häver sig upp genom att enbart använda handtaget så kan man skada axeln ganska rejält. Tänk även på att aldrig hoppa ur lastbilen; det är dels högt och dels kan musklerna vara oförberedda som en följd av den stillasittande körningen.
  • Flytta rätt! Om du arbetar med att lossa saker från en lastbil så måste du tänka på din arbetsteknik. Använd båda dina händer för att flytta på kollin och bär aldrig mer än ett sådant i taget. Är det för tungt – man brukar sätta en gräns på 25 kilo – så använd de hjälpmedel som finns.

  För gemene man finns det ett moment som sker två gånger per år och som ofta leder till skador: Däckbyte. Ett bildäck väger ganska mycket och själva bytet sker i en väldigt speciell ställning i och med höjden. Vårt råd är att sitter på huk, använder båda händerna och har däcken så nära sig som möjligt vid ett byte. Tänk på att aldrig sitta i nittio grader då den ställningen belastar knäna väldigt mycket. Undvik även att använda en hylsnyckel med kortare hals; en sådan kräver mer muskelkraft som i sin tur kan leda till en akut skada i ryggen. Längre hals och hävarm är skonsammare och enklare att hantera. Du kan med fördel investera i ett knäskydd också.

  En sista sak: Har du problem med rygg och knän så kanske ett däckbyte bör lajas bort? Det kostar inte så mycket och du kan genom detta undvika de problem som kan komma (och vara väldigt svåra att bli av med).

Fem frågor om kiropraktik

Vilka smärttillstånd och besvär kan behandlas av en kiropraktor? Ser man till hur en kiropraktor arbetar så finns det en del myter att slå hål på. Många verkar ha en uppfattning om att en kiropraktor endast arbetar med att behandla ryggraden och att endast smärta i den delen av kroppen är något som bör behandlas genom kiropraktik. Det är sant – men det är enbart en del av alla skador och smärtor som kan behandlas av en kiropraktor.

Sant är emellertid att ryggraden kan ha stor betydelse även för andra delar av kroppen och att man genom en behandling på det området också kan komma till bukt andra lokala smärtor och nedsättningar rent fysiskt. Och, funktionsnedsättningar kring ryggraden kan ha en stor betydelse sett till smärtor, fördröjd läkning och sämre funktionalitet i övriga delar av kroppen.

Därför kan man alltså säga, om uttrycket tillåter, att ryggraden är själva ryggraden i det arbete som en kiropraktor utför. Vi ska nämna några andra delar av kroppen som med fördel kan behandlas och därigenom också bredda bilden av vilken hjälp du kan få av en kiropraktor.

 • Nacke och Bröstrygg: Huvudvärk, nacksmärtor, yrsel, nackspärr, axelvärk, seninflammationer och olika domningar som sker i exempelvis armar och fingrar.
 • Ländrygg: Ryggskott, domningar i benen, ischias och problem med gången.
 • Armar och händer: Stukningar, vrickningar, tennis- och golfarmbåge och musarm.
 • Fötter och ben: Vrickningar, knäskador och vrickningar.

Tilläggas bör även att en kiropraktor kan hjälpa till även vid annat än smärta. Det är inte ovanligt att se att exempelvis idrottsmän- och kvinnor söker sig till en mottagning i syfte att – genom ökad rörlighet – kunna höja sin prestation inom sin gebit.

Frågor och svar om kiropraktik

Här följer några av de vanligaste frågorna om kiropraktik samt svar på dessa. Vi hoppas att vi genom detta kan ge en lite bredare bild av vad yrket handlar om och vad du kan söka hjälp för.

Fungerar det verkligen? Ja, det fungerar. Det vågar vi påstå som en följd av att kiropraktik bygger på vetenskapliga principer som dessutom ständig uppdateras genom aktuell forskning. Det handlar om en modern medicinsk vetenskap som ingår i WHO´s organ för medicinsk vetenskap – det krävs både hög att man uppvisar hög säkerhet samt vetenskaplig dokumentation för att upptas i detta organ. Att kiropraktik har en dokumenterad effekt vid behandling av olika åkommor är ett faktum; mycket tyder dessutom på – tack vare avancerad forskning – att man i framtiden kommer att kunna behandla än fler skador och besvär genom kiropraktik.

Är behandlingsmetoden säker? Svaret är ja – men det förutsätter att kiropraktorn i fråga är kvalificerad och legitimerad och att denne kan ställa rätt diagnos samt hitta rätt orsak. Många studier har visat att komplikationer blir färre i samband med kiropraktisk behandling än vid kontakt med vanliga läkare (vid vissa behandlingsformer). Detta innebär emellertid inte att en behandling hos en kiropraktor kan komma utan några komplikationer. Som vid alla behandlingar kan man som patient få en reaktion. Gällande kiropraktik brukar en sådan innebära ömhet i det behandlade området – en ömhet som dock är måttlig och som normalt gått över inom 1-2 dagar.

Är nackmanipulation farligt? Den här frågan har vållat en intensiv debatt kring huruvida nackmanipulation kan leda till en blodpropp i hjärnan. På det stora hela så är risken inte större än vid ett besök hos en läkare.

Har kiropraktorn tillräckligt hög kompetens för att behandla? Kiropraktorer som är medlemmar i LKR – Legitimerade Kiropraktorers Riksorgan – är samtliga utbildade i differentialdiagnostik; det innebär att de kan ställa diagnos kring vilken orsak som ligger bakom besvären. För att bli medlem i LKR krävs fem års högskolestudier samt ett års praktik inom den svenska vården. Till detta så gör man även löpande utbildningar på årligt basis. Det handlar således om en stor trygghet att besöka en kiropraktor som kan verifiera ett medlemskap i LKR och där loggan för denna organisation står som en garant för högkvalitativ vård och behandlingar. Detta oavsett vilket besvär du har. En viktig detalj är att en kiropraktor alltid hänvisar patienter vidare om besvären inte ligger inom ramen för vad kiropraktik behandlar. Det är också en säkerhet.

Fem frågor om kiropraktik vid nackbesvär/huvudvärk

Att söka sig till en kiropraktor vid besvär med nacken eller vid huvudvärk är ofta en sund idé. Men, det finns även de som har en viss skepsis kring att göra så – en skepsis som grundar sig i okunskap och som till mångt och mycket handlar om att man saknar kunskap om vad kiropraktik egentligen innebär. Vi tänkte försöka räta ut en del frågetecken till utropstecken och enklast blir det om vi radar upp några vanliga frågor och svarar på dessa.

Jag har ont i nacken – kan en kiropraktor göra den bra igen? Besöker du en legitimerad kiropraktor så har denne en expertkunskap om nacken och alla dess områden. Det är en stor trygghet och många av de vanliga nackproblem och besvär som finns kan definitivt lösas genom kiropraktik. Skulle kiropraktorn i fråga ställa en diagnos som ligger utom hans kunskapsområde så kommer du att hänvisas vidare till en läkare verksam inom den mer traditionella sjukvården – även det är en stor trygghet.

Kan en kiropraktor bota min svåra huvudvärk? Det finns många exempel på där kiropraktik botat huvudvärk. Exempelvis vid migrän så kan man visa upp strålande resultat. Detta då migrän i många fall är feldiagnostiserad och egentligen handlar om nackbesvär. Återigen: om huvudvärken du lider av skulle må bättre av annan behandling så kommer du att hänvisas vidare till någon annan del av sjukvården.

Jag har fått ett migränanfall – kan jag räkna med flera? Nej, inte nödvändigtvis. Det är inte ovanligt att huvudvärk, så att säga, går in i varandra. Det innebär att nackhuvudvärk kan förvandlas till en migränattack och vanlig spänningshuvudvärk i sin tur kan leda till nackhuvudvärk. Ser man till detta så kan allting förvärras och genom att på ett tidigt stadie besöka en kiropraktor så kan den onda cirkeln brytas.

Tar det lång tid att behandla huvudvärk hos en kiropraktor? Det är olika från fall till fall och från person till person. Vad är orsaken till din huvudvärk och hur pass omfattande är den? Det är två viktiga frågor att ställa – likaså är frågan hur länge du haft besvären i fråga. Den senare är viktigt sett till att man generellt behöver fler behandlingar ju längre man lidit av huvudvärken i fråga. Man kan säga att ju snabbare du söker hjälp, desto färre behandlingar behövs och desto mindre troligt är det att du behöver hjälp i framtiden.

När är jag färdigbehandlad? Normalt så har kiropraktik en snabb effekt på olika nackbesvär och vid huvudvärk. Men det är även viktigt att se frågan som en helhet. Din huvudvärk kanske försvinner genom kiropraktik – men kommer det att återkomma? Det kan komma att krävas fler behandlingar – av exempelvis nacken – i ett rent förebyggande syfte. Kiropraktik handlar mycket om att förebygga och att förhindra besvär från att återkomma; det gör att allt som oftast kan räkna med flera behandlingar även efter det att symptomen och värken försvunnit.