Fem frågor om kiropraktik vid nackbesvär/huvudvärk

Fem frågor om kiropraktik vid nackbesvär/huvudvärk

Att söka sig till en kiropraktor vid besvär med nacken eller vid huvudvärk är ofta en sund idé. Men, det finns även de som har en viss skepsis kring att göra så – en skepsis som grundar sig i okunskap och som till mångt och mycket handlar om att man saknar kunskap om vad kiropraktik egentligen innebär. Vi tänkte försöka räta ut en del frågetecken till utropstecken och enklast blir det om vi radar upp några vanliga frågor och svarar på dessa.

Jag har ont i nacken – kan en kiropraktor göra den bra igen? Besöker du en legitimerad kiropraktor så har denne en expertkunskap om nacken och alla dess områden. Det är en stor trygghet och många av de vanliga nackproblem och besvär som finns kan definitivt lösas genom kiropraktik. Skulle kiropraktorn i fråga ställa en diagnos som ligger utom hans kunskapsområde så kommer du att hänvisas vidare till en läkare verksam inom den mer traditionella sjukvården – även det är en stor trygghet.

Kan en kiropraktor bota min svåra huvudvärk? Det finns många exempel på där kiropraktik botat huvudvärk. Exempelvis vid migrän så kan man visa upp strålande resultat. Detta då migrän i många fall är feldiagnostiserad och egentligen handlar om nackbesvär. Återigen: om huvudvärken du lider av skulle må bättre av annan behandling så kommer du att hänvisas vidare till någon annan del av sjukvården.

Jag har fått ett migränanfall – kan jag räkna med flera? Nej, inte nödvändigtvis. Det är inte ovanligt att huvudvärk, så att säga, går in i varandra. Det innebär att nackhuvudvärk kan förvandlas till en migränattack och vanlig spänningshuvudvärk i sin tur kan leda till nackhuvudvärk. Ser man till detta så kan allting förvärras och genom att på ett tidigt stadie besöka en kiropraktor så kan den onda cirkeln brytas.

Tar det lång tid att behandla huvudvärk hos en kiropraktor? Det är olika från fall till fall och från person till person. Vad är orsaken till din huvudvärk och hur pass omfattande är den? Det är två viktiga frågor att ställa – likaså är frågan hur länge du haft besvären i fråga. Den senare är viktigt sett till att man generellt behöver fler behandlingar ju längre man lidit av huvudvärken i fråga. Man kan säga att ju snabbare du söker hjälp, desto färre behandlingar behövs och desto mindre troligt är det att du behöver hjälp i framtiden.

När är jag färdigbehandlad? Normalt så har kiropraktik en snabb effekt på olika nackbesvär och vid huvudvärk. Men det är även viktigt att se frågan som en helhet. Din huvudvärk kanske försvinner genom kiropraktik – men kommer det att återkomma? Det kan komma att krävas fler behandlingar – av exempelvis nacken – i ett rent förebyggande syfte. Kiropraktik handlar mycket om att förebygga och att förhindra besvär från att återkomma; det gör att allt som oftast kan räkna med flera behandlingar även efter det att symptomen och värken försvunnit.