Kiropraktorbehandling – så går det till

Kiropraktorbehandling – så går det till

Undersökningen är steg ett

Ett besök hos en kiropraktor innebär att man som patient först och främst får förklara sina besvär och där kiropraktorn i sin tur ställer viktiga frågor som fyller ett tydligt syfte: att hitta orsaken till bekymren.

En kiropraktor ser alltid en helhetsbild vilket innebär att man vänder på varenda sten och där ovan nämnda frågor i och med detta kan komma att handla om allt från ditt arbete – vad du arbetar med, vilka positioner du normalt befinner dig i, arbetstider och belastning – och exempelvis din sjukdomshistorik eller din fysiska status i övrigt. Frågor som ger svar och en mer fysisk undersökning kan därefter ta vid – en undersökning som baseras på dig som patient besvär. Undersökningen är i sin tur uppdelad i olika faser. Områdets funktionalitet kontrolleras, likaså rörligheten och hur pass ont du har.

Kiropraktorn undersöker utöver detta även exempelvis blodtryck och normalt så sker även en neurologisk samt en ortopedisk undersökning av dig som patient. Ett stort fokus sätts även på din förmåga att utföra vardagliga saker – lyft, gå i trappor etc – samt hur din balans och din muskelfunktion ser ut.

Som för vanliga läkare så använder sig en kiropraktor sig av ICD-10 Diagnoskoder och när diagnosen väl är ställd så kommer också att bli informerad om dels orsaken till dina besvär och hur du ska agera för att bli återställd. Att man får rätt diagnos är naturligtvis nyckeln till ett tillfrisknande och för att nå normal fysisk status igen. Gällande just diagnoser så har en kiropraktor alltså rätt att ställa sådana – något som många verkar ha missuppfattat – och liksom en läkare så för en kiropraktor även journal och har tystnadsplikt.

Behandlingen tar vid

Du har fått din diagnos och du har fått en behandlingsplan för hur du ska kunna läka ihop och fungera normalt igen. Behandlingsplanen är emellertid alltid något som du och din kiropraktor kommer att diskutera och eventuellt också modifiera. Detta då den utgår från dels din kropp och dels också från dina målsättningar.

Men, om man ser en behandling ur ett generellt och – ur kiropraktorns synvinkel – professionellt perspektiv så arbetar en kiropraktor med att behandla en kropp utifrån dess muskler och leder. Inte sällan så sker detta med händerna som verktyg . Även om flera behandlingsmetoder kan användas så är så kallad manuell behandling vanligast (och även den som de flesta förknippar med yrket kiropraktor).

En kiropraktor behandlar med händerna

En manuell behandling innebär att kiropraktorn använder händerna för en spinal manipulation; något som innebär att en led – och det närliggande området – behandlas och påverkas för att bli så funktionell som möjligt. En Spinal Manipulation är ett säkert, effektivt och snabbt sätt att komma tillrätta med problemen. Observera en sak i sammanhanget: Spinal Manipulation har ingenting att göra med olika manipulationsbehandlingar. Tyvärr är detta en vanlig missuppfattning som florerar hos folk i gemen.

Utöver spinal manipulation då – vad kan du som patient förvänta dig av din kiropraktor och vilka andra behandlingsmetoder är vanligt förekommande? Skulle din åkomma behöva andra behandlingsformer – eller om du som patient skulle ha önskemål om alternativ – så brukar dessa normalt erbjudas: ledmobilisering, nervmobilisering, stötvågsterapi och/eller nålbehandling.

Vad du kan göra för att bli återställd

En annan viktig del av behandlingen är den informativa. Din smärta och dina besvär kommer av en anledning. Det innebär att din kiropraktor kan ge goda råd som kan förhindra framtida problem från att uppkomma. Hur ser det ut på din arbetsplats, vilka ställningar kan fungera bättre.

Kunskap om ergonomi och att ge information om hur du som patient ska förhålla dig till ditt besvär i vardagen är en viktig del i en kiropraktors yrkesroll. Här ska även nämnas att en kiropraktor kan ge goda råd om kost samt sammanställa exempelvis träningsprogram som gör att dina muskler och leder fungerar på ett optimalt sätt igen.

Problemen kvarstår eller återkommer?

Om du skulle uppleva att problematiken kvarstår, att den förvärras eller att problemen kommer tillbaka så kan kiropraktorn remittera dig till annan vårdinstans som exempelvis en läkare på vårdcentralen eller för att utföra en röntgen. Likaså om kiropraktorn gör en bedömning om att du får bättre vård/undersökning där. Det ligger således ingen prestige i yrkesrollen på det sättet att en kiropraktor anser sig kunna lösa alla typer av fysiska besvär.