Nacksmärtor och nackspärr

Nacksmärtor och nackspärr

Ser man till de patienter som söker sig till en kiropraktor så har nära nog hälften av dessa sökt sig till mottagningen i syfte att komma till bukt med smärtor i nacken. Att söka hjälp för nacksmärtor är också nödvändigt sett till vilken central funktion nacken har i hela vår rörelseapparat.

Vi är helt beroende av nackens finmekanik för att kunna hålla balansen, för att orientera oss utifrån signaler såsom lukt och syn samt för att utföra mer precisa rörelser. Här ska vi direkt säga att den finmekanik vi nämnde i nacken är ytterst invecklad. Förenklat kan vi säga att det handlar om ett avancerat samspel mellan muskulatur – både känslig och djup sådan – och nerver samt leder.

Nacksmärtor kan komma i olika skepnader och ha olika orsaker, men normalt så brukar man dela in dessa i två kategorier: den akuta och den långvariga nacksmärtan. Vi förklarar vad som skiljer dessa åt genom att rada upp några vanliga orsaker till respektive nacksmärta.

  • Akut Nacksmärta: En akut nacksmärta kommer oannonserat och utan någon tydlig orsak. Vanliga symptom vid en akut nacksmärta är att nacken plötsligt kan låsa sig, att den blir styv och att man inte kan röra huvudet utan att känna smärta. Det är ofta i samband med att man vaknar på morgonen som detta märks. Smärtan i fråga är ofta koncentrerad till ett enda ställe i nacken och därigenom så vill man som drabbad också sitta absolut stilla med huvudet. Smärtan kommer alltså oannonserat, men däremot kan man säga att en akut smärta nästan alltid föregås av längre funktionsrubbningar i nackens leder eller i muskulaturen. Det gör att man således kan förebygga- och undvika akut nacksmärta genom att agera korrekt i vardagen. Detta blir lite enklare att förklara om vi radar upp några av de orsaker som normalt föreligger akuta nacksmärtor.
  • Stress. Idag så ser man att orsaken till många akuta nacksmärtor kommer av stressrelaterade orsaker. Det kan handla om intensiv koncentration på arbetet, det kan handla om buller och hög ljudvolym, det kan komma av dåliga ljusförhållanden eller som en följd av irritation.
  • Synen. Dålig syn kan leda till nacksmärtor; detta då man spänner sig för att se och därmed också indirekt spänner sin nackmuskulatur. Har du problem med en akut nacksmärta och besöker en kiropraktor så kan således denne leda problematiken till din syn och hänvisa dig till en optiker. Allt hänger ihop.
  • Statisk arbete och obekväma arbetsställningar. Vi spenderar en stor del av vår vakna tid på arbetet – något som gör att vi också bör tänka på hur vi arbetar och hur våra kroppar påverkas av arbetsuppgifterna vi utför. Nacksmärta av det akuta slaget kan ofta kopplas till arbetet och här kan man – genom korrigeringar – också komma till rätta med problematiken.
  • Drag. Luftkonditionering i bilen är skönt, men det påverkar också kroppen i allmänhet och nacken i synnerhet på ett negativt sätt. Särskilt gäller detta vid drag från ena sidan. Vi ska även säga att andra typer av drag – exempelvis från ett fönster – kan leda till akuta nacksmärtor.
  • Sömnvanor. Sover man på en för mjuk madrass, en för mjuk kudde eller en en för dålig säng i allmänhet så kan man drabbas av akut nacksmärta.

Ser man till dessa orsaker så kan man också förebygga akut nacksmärta. Det kan man däremot inte göra på samma tydliga sätt om man ser till den andra kategorin av problem med nacken – den som kallas för nackskador.

  • Nackskada. En nackskada är orsakad genom en olycka. Det kan innebära att någon gör sig illa vid exempelvis en bilkrock. Vanligt i just det sammanhanget är en så kallad whiplash-skada – pisksnärtsskada används också – som kommer av att man blir påkörd bakifrån och där huvudet kastas framåt. Är man oförberedd så tar också nacken den värsta smällen och här behöver det inte handla om några extrema hastigheter. Vanliga orsaker i övrigt är idrottande, fallolyckor och direkta slag mot huvudet eller ansiktet. Rör det sig om en misstanke om att skelettet skadats i samband med olyckan så bör man också röntgas.

Den långvariga nackskadan ger kronisk smärta

Om en nacksmärta finns i över tre månader så räknas det som en kronisk smärta och detta är allra vanligast efter någon typ av nackskada. Efter en sådan så kan man som drabbad hamna i en ond cirkel. Den kommer som en naturlig följd av rädsla; har man skadat nacken så blir man extra försiktig och undviker att röra nacken i onödan. Det kan i sin tur leda till att smärtan består. Det är också den huvudsakliga anledningen till varför man idag avråder från att använda nackkrage i samband med en akut nackskada.

Det är sällan som värken enbart sitter i nacken. Den kan sprida sig och inte sällan så ser man patienter som har smärtor mellan skulderblad, i ryggen eller i armar och axlar. Det senare i form av strålningar och ilningar. Här finns även andra exempel där exempelvis huvudvärk, domningar, ansiktssmärtor och yrsel kan komma som en följd av nacksmärta. Viss nacksmärta kan även leda till ischiasliknande symptom där intensiva smärtor kan kännas ut i armen – detta ofta i samband med att nervrötterna längst ned i nacken kommer i kläm i samband med ett diskbråck. Tillståndet i fråga kallas för cervikobrachialgi.

Allt detta leder i sin tur till en sämre sömn och därmed också en längre läkeprocess.

Boka tid hos en kiropraktor

När ska man söka hjälp och vid vilken typ av nacksmärta ska man försöka, så att säga, bita ihop? Det är svårt att svara på då allt utgår från den egna smärttröskeln. Däremot finns det definitivt några saker som man kan göra i hemmet innan man bokar tid hos en kiropraktor och som kan ge både lindring och påskynda läkeprocessen.

Innan vi ger några exempel på detta så ska vi säga att en nackskada bör kollas upp direkt och undersökas av en kiropraktor. Våra tips gäller således akut nacksmärta och här kan du med fördel prova att kyla området i fråga; det ger både lindring och dämpar eventuella inflammationer. Den egna tankekraften påverkar också; säg till dig själv att det inte gör så ont och det kommer att kännas betydligt bättre. Avslappning är också en nyckel till mindre värk och snabbare läkning. Försök att hitta så naturliga ställningar som möjligt och håll dessa även om det smärtar. Rörelse är, som sagt, också viktigt vid nacksmärta. Ju snabbare du kommer igång med att röra din nacke, desto bättre är det.

Om du skulle känna stor osäkerhet kring vad din smärta i nacken beror på så kan det vara en god idé att boka en tid hos en kiropraktor för en undersökning och behandling. Den kiropraktor du besöker kan antingen behandla dina skador/din smärta på egen hand, eller hänvisa dig vidare till en mer renodlad specialist på området.

Så går behandlingen till

En behandling hos en kiropraktor för nacksmärtor utgår från den enskilde individen och dennes problem. En kiropraktor ser kroppen som en helhet och tar fram en strategi för behandling baserat på olika faktorer såsom exempelvis livsstil, arbetsliv och fysiska förutsättningar. Det handlar om att både hitta orsak och att förebygga och genom en rad olika tekniker så kan en kiropraktor återupprätta normala funktioner i muskler, nerver och leder. Det är också av den anledningen som ett kiropraktorbesök ofta rekommenderas i samband med nacksmärtor.

En kiropraktor använder sina händer vid en behandling och är väl utbildad i nackens uppbyggnad och funktioner; det gör att han också vet vilken typ av behandling som är bäst. Det senare kan innebära att du som patient hänvisas vidare till den mer traditionella sjukvården och för mer specialiserad vård om dina nacksmärtor inte bedöms komma från exempelvis leder eller muskler. En sak står emellertid säker: ju snabbare du söker hjälp, desto bättre är dina odds att kunna återgå till en normal vardag så fort som möjligt igen. Detta påstående styrks av ny forskning på området. Sök hjälp om dina nacksmärtor kvarstår efter att du provat de tips vi ovan gått igenom.