Smärta i bröstryggen

Smärta i bröstryggen

Idag kan man se att våra arbeten påverkar vår fysiska status och att de mer stillasittande jobben också kommer med negativa aspekter. Smärta mellan skulderbladen är ett typiskt exempel på detta och där man se att många drabbades värk härstammar från den ställning de intar på arbetsplatsen.

Sitter man ned framför en dator med rundade axlar, stel nacke och med spända armar så kommer den onaturliga ställningen i sinom tid också leda till besvär. En smärta kan således uppkomma mellan skulderbladen och därefter sprida sig till nacke, till armar och vidare till bröstet. Det senare är en typ av smärta vi ska titta närmare på här; detta då just bröstsmärtor ofta upplevs som obehagligare än andra typer av smärtor.

Ta bröstsmärta på allvar

Upplever man en smärta i bröstet så bör man ta denna på allvar. Detta i synnerhet om man härstammar från en släkt där många hjärtinfarkter eller andra typer av hjärtsjukdomar förekommit. Detsamma om man har en livsstil som bjuder in till en ökad risk – lite motion, dålig kost, rökning, diabetes, högt blodtryck och övervikt exempelvis. Även åldern bör vägas in – är man över femtio år så ökar också riskerna. Upplever man smärta i bröstet vid sådana lägen så bör man söka hjälp av en läkare. Vi tänkte emellertid även visa på några klassiska symptom i samband med en hjärtinfarkt eller på exempelvis kärlkramp.

 • Intensiv smärta. Smärtan går ofta som ett band kring bröstet och beskrivs som både stark och pulserande.
 • Smärtan strålar: Smärtan kan även upplevas stråla ut i nacke och i armarna. Normalt på den vänstra sidan, men även den högra kan drabbas.
 • Andningssvårigheter. Man upplever att det är tungt och svårt att andas normalt. Det är ett klassiskt symptom.
 • Hög puls. Pulsen skenar och har svårt att lägga sig på en normal nivå – detta trots att man inte anstränger sig.
 • Blekhet och svettningar. Ansiktsfärgen försvinner och man får svettningar över hela kroppen samtidigt som man blir väldigt andfådd – även det är varningssignaler att ta på allvar.

Har man smärtor i bröstet och samtidigt något/några av dessa symptom så bör man i första hand – och så snart som möjligt – uppsöka en läkare. Denne kan – efter att ha uteslutit att hjärt- och kärlsjukdomar finns – därefter hänvisa till en kiropraktor för att komma tillrätta med problemen och bli kvitt smärtan.

Ligger problemet i exempelvis muskler och leder så kan definitivt en kiropraktor vara lösningen. Skulle däremot dennes undersökning visa att smärtan i bröstet kommer av exempelvis känsliga luftvägar så kan man som patient åter bli hänvisad till den traditionella sjukvården för vidare undersökningar.

Vanliga bröstsmärtor – detta kan du göra själv

Man ska, som sagt, ha respekt för bröstsmärtor. Det är faktiskt så att ungefär var femte som drabbas också har något typ av hjärtproblem. Även om det är vanligare att orsaken till smärtan beror på muskelspänningar så bör man utesluta de andra – värre – alternativen direkt. Vi tänkte här visa på några symptom som tyder på att smärtan i bröstet beror på något muskulärt eller något problem med exempelvis nerver och leder.

 • Skarpa smärtor i bröstets ena sida. Smärtan i fråga är ofta mer krampaktig.
 • Varierande smärta beroende på kroppsställning. Gör det ont då du sitter men inte då du står så tyder det på ett muskulärt problem.
 • Konstant värk i flera timmar. Håller värken i sig i flera timmar – eller till och med dagar – så tyder det på att problemet ligger i muskler och/eller leder.
 • Ömhet i bröstet. Är du öm och spänd i bröstets muskulatur så kan en kiropraktor hjälpa dig.
 • Smärtan strålar. Börjar smärtan i ryggen och strålar mot bröstet så är det ett symptom på ett muskulärt problem.

Vi ska även nämna att livsstilen kan påverka. Stress kan skapa spänningar i musklerna. likaså kan en ensidig arbetsställning påverka negativt och här kan exempelvis ett diskbråck i nacken även det leda till att smärta uppkommer i bröstet. Detsamma kan sägas om exempelvis ett revbensbrott. En sak bör sägas om denna punkt: besöker du en kiropraktor så utesluts inga av dessa varningssignaler. Detta då en kiropraktor alltid ser kroppen som en helhet och går på djupet vid varje undersökning och efterföljande behandling. Det går även att lindra smärtan på egen hand och i hemmet. Här är några tips om hur du kan göra:

 • Stretcha bröstmuskeln försiktigt och efter vad som ligger inom din smärtgräns. Gör det för ont – sluta.
 • Skulle det handla om en låsning så kan du prova att kyla med en ispåse.
 • Många upplever att varma duschar och bad har en smärtlindrande effekt – det kan du med fördel testa.
 • Tänk även på din egen andning som bör vara djup och fokuserad på att hållas lugn.

Boka tid hos en kiropraktor

Skulle du besöka en kiropraktor för dina bröstsmärtor så ligger den första uppgiften i att utesluta att smärtan kräver behandling av en läkare. Därefter så kommer behandlingen att ta fart och initieras av en grundlig undersökning. Undersökningen i fråga handlar om mer än att bara känna på din kropp och konstatera vad som är fel.

Lika mycket handlar det om att hitta orsaken till din smärta och att därigenom också vidta åtgärder som minimerar risken för återfall. Hur ser din livsstil ut, vilket arbete har du, hur ofta tränar och motionerar du? Frågor som kan leda till att du kan påverka din egen livsstil i en positiv riktning och därigenom också leva ett liv utan dessa smärtor i bröstet.

Behandlingen hos en kiropraktor sker genom en rad olika tekniker och metoder som samtliga kan återupprätta normala funktioner i muskler, leder och i nervsystemet.