Yrsel

Yrsel

Yrsel är en av de absolut vanligaste åkommorna och det är ett tillstånd som visar på att någonting är fel i kroppens balanssystem – något som i sin tur kan ha flera olika orsaker. Då man talar om yrsel så handlar det om en generell beskrivning av ett tillstånd och där symptom kan skilja sig från person till person. Man ska även veta att man rent medicinskt gör skillnad på yrsel och vertigo.

Yrsel uppstår då hjärnan uppfattar information om kroppens position och från våra olika sinnen som rent oförenliga. I hjärnan finns flera olika områden som både mottar och tolkar känselintryck från kroppen, från synen och från balansorganet i innerörat samt i hela rörelseapparaten. De områden som finns i våra hjärnor och som gör allt detta utgör också våra balansorgan och vid problem så känner vi således alltså yrsel.

Yrsel som i sin tur de flesta av oss har upplevt och som enklast kan beskrivas som en upplevelse av instabilitet, vinglighet, en allmän ostadighet och att det kan svartna för ögonen. Vertigo då? Ja, det är en intensivare upplevelse som kan innebära att man antingen själv upplever att man snurrar runt eller att hela omgivningen gör det. Detta i en slags karuselliknande känsla som då kallas för gyratorisk vertigo eller genom en mer gungande känsla – som på en båt – som kallas för nautisk vertigo. Där har vi alltså de symptom som förekommer vid yrsel och vid vertigo.

Vanliga orsaker till yrsel

Symptom är en sak – men vad beror yrsel på och hur kan man undvika besvären? Vi tänkte gå igenom några vanliga orsaker. Först och främst så ska vi säga att de flesta orsakerna till yrsel är direkt ofarliga. Skulle de däremot komma av exempelvis nedsatt hörsel, försämrad syn, kraftigt öronsus, svårt huvudvärk, feber eller av hjärtklappning, bröstsmärtor och föra med sig andningssvårigheter – då bör man uppsöka en läkare för vidare undersökningar. Problem kan emellertid uppkomma i flera system och här ska vi beskriva dessa lite närmare:

  • Balanscentrum i hjärnstammen och i lilla hjärnan. Så länge balanscentrum fungerar så har vi en känsla av att vi är i balans. Det är nämligen här som all information samlas, registreras och samordnas – detta från sinnesorganen i våra kroppar. Om det inte fungerar som det ska så kan också yrsel komma som ett brev på posten.
  • Synen: Om du testar att blunda så kommer du också att känna hur pass stor betydelse vår syn har för vår balans. Plötsligt är det svårt att hålla en rak kurs och det är svårt att gå utan att famla. Fokuserar du istället på en punkt längre fram så kommer promenaden i fråga att gå som en dans och yrseln försvinner.
  • Balansorganen. Våra balansorgan sitter, som sagt, i innerörat och går under namnet labyrinten. Från denna labyrint så löper balansnerven in i hjärnstammen och om ser till de vanligaste problemen i det här området så är följande exempel på sådana.
  • Cervikogen Vertigo: Detta är en yrsel som härstammar från nacken där ett samspel mellan en nedsatt funktion i nackens leder och spänningar i själva muskulaturen beskrivs som orsaken. Sker detta samspel så innebär det att nervcellerna skickar en information till hjärnan som inte stämmer – detta angående huvudets position i förhållande till resten av kroppen. Lider man av detta så kan man botas genom att få nackens leder och muskler behandlade av exempelvis en kiropraktor.
  • Kristallsjuka. I labyrintens båggångar så kan de samlas kristaller som i sin tur kan ge falska signaler om att det exempelvis snurrar runt omkring en. Dessa anfall är ofta akuta och kraftiga och de sker vanligen vid ett byte av en ställning. Dessa problem kan behandlas effektivt och tryggt hos en kiropraktor. Det handlar även en om enkel behandling.
  • Inflammation i balansnerven. En virusinfektion i öron, hals eller i bihålorna kan leda till en inflammation i balansnerven – det innebär att man, oberoende av ställning, kan uppleva yrsel av en mer ihållande karaktär. Behandlingen innebär att tiden läker såren. Normalt kan detta ta mellan 3-6 veckor.
  • Méniérs Sjukdom: Detta är en kronisk sjukdom som beskrivs som väldigt plågsam. Den är dock inte livshotande. Yrseln är väldigt intensiv och kombineras med en smärta i det drabbade örat – under anfallen så drabbas man även av en hörselnedsättning. Det finns ingen känd orsak till denna sjukdom, men några faktorer tros spela en roll: genetik, allergier, matintolerans och virus.

Nackens övre del är viktig för balanssystemet

Den översta delen av nacken spelar en väldigt viktig roll i vårt balanssystem; detta så information från leder och muskler därifrån måste vara korrekta. Vid felinformation från detta område så kommer ofta också yrsel. Utifrån hörsel och synintryck så är nacken konstruerad att följa med; hör du någonting så kommer du att vrida ditt huvud i syfte att samla information. På samma sätt så vrider vi per automatik även våra huvudet i den riktning vi ska gå.

Finns det muskelspänningar i nacken eller problem med leder i detta område så kommer dessa att påverka och rubba hela vår balans. Det – samt att balanscentrum hela tiden får nödvändig information om huvudets position kontra kroppens dito – gör att den övre delen av nacken fyller en extremt viktig funktion och att man ofta sätter in behandling där om någon drabbas av yrsel.

Träna balansen i förebyggande syfte

Man måste vara medveten om att det går att stimulera balansapparaten och genom detta också förebygga olika balansproblem. Detta genom träning och genom lämpliga aktiviteter. Balanssystemet behöver träning på samma sätt som muskler, skelett och leder på andra delar av kroppen behöver det. Om denna träning uteblir så kan också balansen försämras avsevärt. Särskilt vid hög ålder.

Om något område skulle tappa funktionalitet – eller skadas – så kan andra delar av systemet kliva in och kompensera tappet; detta förutsätter emellertid träning och övning.

Balansbrädor, pilatesbollar och andra redskap rekommenderas i sammanhanget och själva mängden av träning – samt vilken typ – kommer exempelvis en kiropraktor att skräddarsy utifrån graden av dina symptom. Klart står åtminstone att flera av de fallolyckor som kommit som en följd av yrsel skulle kunnat undvikas genom balansträning.

En kiropraktor behandlar yrsel

Yrsel kan med fördel behandlas av en kiropraktor – givet naturligtvis vilken typ av yrsel det handlar om. Steg ett är därför att kiropraktorn i fråga undersöker kroppen i syfte att utesluta vissa orsaker som bäst behandlas av någon annan kunnig person inom vår sjukvård. Skulle yrseln kunna härledas till exempelvis problem med nacke – som är vanligt – så kan behandling sättas in och där kiropraktorn även försöker komma till bukt med orsakerna i syfte att minimera risken för framtida återfall.

Normalt så använder en kiropraktor sina händer och där en rad olika tekniker och metoder sätts in för att ge dig normal balans igen. Vi nämnde att du ska slippa framtida problem; det innebär dels behandlingar – men även exempelvis skräddarsydda träningsprogram i ett mer rehabiliterande syfte. En kiropraktor ser kroppen som en helhet och det tänket leder ofta till mer effektiva behandlingar vid yrsel.