Kiropraktik – en förklaring

Kiropraktik – en förklaring

Kiropraktik är ett primärvårdsgivande yrke vars verksamhetsområde omfattar allt från diagnostik, förebyggande åtgärder och olika behandlingar av områden av rörelseapparaten. Syftet ligger i att förbättra kroppens funktioner och genom detta bidra till ett bättre samarbete med exempelvis nervsystemet.

För en kiropraktor så är hela kroppen en helhet och till mångt och mycket så bygger också kiropraktik på att se samband och funktioner vad gäller exempelvis kroppshållning, hälsa och olika aktiviteter.

Kort sagt: har du ont i ryggen så kan en kiropraktor upptäcka orsak och samtidigt också hitta vägar som dels lindrar smärtan och dels också övningar – eller ställningar och positioner – som förebygger att smärtan ifråga återvänder. Dessa principer är de som gör kiropraktik så unikt inom primärvården.

Besvärens orsak fastställs genom en undersökning

Vi var inne på saken ovan, men vi tar det ännu en gång. En av de viktigaste åtgärderna som en kiropraktor vidtar är att undersöka orsak och verkan hos dig som patient. Du har ont – men varför känner du smärta och hur kan man bli av med den? Vid det första besöket så undersöks man som patient på olika sätt; dels neurologiskt, dels ortopediskt och dels via en inspektion samt via palpation.

Det senare är det som många förknippar med kiropraktik och det innebär att kiropraktorn använder sina händer för att känna på det skadade området. Olika palpationstekniker används och genom dessa kan man se ändrade rörelsemönster, spänningar, smärta – hur ont gör det på vissa områden? – och svullnader.

Utöver detta så kommer patientens vanor att kartläggas i syfte att nå orsaken till smärtan och därigenom också förebygga för framtiden. Det kan konkret innebära frågor om arbetssituation och ergonomi på jobbet, det kan handla om fritidsaktiviteter och om det finns någon typ av fysisk ansträngning som patienten normalt hänger sig åt. Allt detta leder till en bättre vägledning och en säkrare behandling.

Så behandlas du av en kiropraktor

Besvär och skador som orsakas av störningar i nervsystem, leder eller i muskler behandlas av en kiropraktor och där det övergripande syftet innebär att funktionen och samspelet mellan muskler, nerver och leder ska fungera optimalt eller där dessa helt enkelt måste återställas igen. En kiropraktor använder sig av olika handgrepp och där är manipulation absolut vanligast – denna manipulation kan liknas vid en justering. Även andra varianter av manuell behandling med händerna förekommer normalt.

Som vid alla typer av behandlingar så kan man inte peka och säga att du som patient kommer att bli återställd efter X antal behandlingstillfällen. Det handlar om vilken typ av skada, hur länge den funnits, var den sitter och vilken typ av kropp du har. Klart står emellertid följande: en kiropraktor kommer att göra sitt absolut yttersta för att du ska bli bra och han kommer att göra detta med framtiden i åtanke. Det innebär ett långsiktigt tänk där speciella träningsprogram skräddarsys och där du som patient genom detta förhoppningsvis kommer tillbaka i normal form – i många fall också en bättre sådan.

Vi ska även tillägga att en kiropraktor alltid inser sina begränsningar och agerar prestigelöst. Det innebär konkret att en remiss skickas till annan vårdinstans om så krävs.

Ditt ansvar för tillfrisknandet

Det långsiktiga målet som innebär att du som patient dels ska bli återställd och dels också slippa framtida besvär innebär att du ska vara beredd att dra ditt strå till stacken. Eller kortfattat: det är upp till dig att nå målen i fråga. Det innebär att du ska följa det program som kiropraktorn tagit fram och att du ska ta detta hela vägen in i mål – hur långtråkigt det än må vara.

Din kropp behöver underhållas och tas om hand på ett bättre sätt. Utöver rehabiliteringsprogram så innebär det konkret att din kost kan behöva ändras, att dina sömnvanor måste förbättras och du bör motionera mer regelbundet. Det innebär även att ergonomi sätts i centrum: hur du står, går, sitter och lever din vardag genom rörelser eller stillasittande kommer att ses över och korrigeras. För många hjälper även upprepade återbesök hos kiropraktorn.

Låter jobbigt och svårt? Se kroppen ur en annan synvinkel och dra en parallell till ett annat yrke. Du går till en tandläkare någon gång per år för undersökningar och för behandlingar. Men, utöver detta så borstar du dina tänder, du använder tandtråd, du tänker på vad du äter och dricker och allt detta skapar en balans som ger dig friskare tänder.

Samma princip går att överföra till kiropraktik: hänger du dig det träningsprogram som skapats för dig, äter sundare och motionerar bättre så kommer också din kropp och alla dess funktioner att samspela i en större harmoni – något som ger dig bättre förutsättningar för ett liv utan smärta.

Det tredje största primärvårdsyrket i Sverige

Den första kiropraktorn i vårt land öppnade sin praktik 1921. Yrket är sedan 2006 en skyddad yrkestitel, vilket innebär att endast legitimerade kiropraktorer eller de som gör sin praktik efter avslutade studier har rätt att använda titeln. Detta borgar för högre kvalitet och en högre patientsäkerhet – precis som inom alla andra legitimationsyrken inom vården.

Hur utbildar man sig till kiropraktor?

Kiropraktorutbildningen är uppdelad i två delar och sträcker sig över en tidsperiod om fem år. Beroende på vilken skola/utbildningsplats du väljer så kan innehållet och utbildningens längd variera.

De första tre åren av utbildningen fokuseras på grundvetenskapliga ämnen. Dessa omfattar anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Utbildningens andra del består av en fördjupning inom neurologi, patologi, ortopedi, radiologi, diagnostik samt även kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Denna andra del av utbildningen är till för att du som student ska få en integration av de grundvetenskapliga ämnena med de praktiska. Den avslutande delen av utbildningen består av praktisk tjänstgöring som handleds på utbildningsplatsens klinik och består av patientbehandlingar.

Vad krävs för att få en svensk legitimation?

För att erhålla en svensk legitimation krävs det att du efter genomförd utbildning genomgår en nio månaders praktiktjänstgöring vid en kiropraktormottagning. Denna tjänstgöring sker under handledning och är avlönad. Utöver detta krävs även en tre månader lång praktisk tjänstgöring på en vårdcentral eller ett sjukhus i Sverige.

Du kan läsa mer ingående om vilka utbildningar som rekommenderas på följande webbplatser:
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
European Council on Chiropractic Education
Studentum.se

Namnet då? Ja, kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att göra med händerna . Få yrkens namn är således så målande och beskrivande som just kiropraktik och hur en kiropraktor arbetar i sin profession.